Raktažodžiai ‘jubiliejiniai’

***

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Jų padarei daug ir gerų. Ir tiek kiek širdies šilumos atidavei kitiems, tiek jos vėliau ir sugrįžta. Glausk prie savęs tuos, kuriuos myli ir gerbi, tada ir pačiam netrūks artimųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį. Sveikatos […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Tegul pražys dar daug pavasarių Melsva miškų gėlė… tegul nebebus skausmo ašarų te paukščiai suoks šile! Tikėk gražiu gyvenimu, laime ir džiaugsmu te tavo šventė vaikščioja žaliuojančiu taku!

Raktažodžiai: , ,

***

Nulinguoja ,nuklysta tie metai Tartum gervės padangėj rudens Tik širdy ir sieloj jų verpetai Vis šilta ugnele rusens Jie primins kiek dainų išdainuota, Išdalinta širdies šilumos. Kiek daug dirbta, mylėta, svajota Tik nuklydęs jų aidas kartos. Tegul šis jubiliejus švies žėrės, nuostabia žvaigždele. Tegul visas gyvenimas liesis Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme…

Raktažodžiai: , , ,

***

Jau nulingavo 50 metų Pro ilgakasius uosius paupiais, Gerų, linksmų ir daug laimingų datų Nusinešė jaunystė praeitin… Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų, Geros sveikatos, nuotaikos žvalios. Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos Sėkmė jus visuomet lydės.

Raktažodžiai: , ,

***

Greitai bėga ir žiemos, ir vasaros Ir pavasariniai vėjai šilti, O gyvenimas primena pasaką – Pasiklystume žemės glėby, O gyvenimas ima lyg duoklę Mūsų juoką, svajones ir džiaugsmus. Ir kaip skolą nemokamai dosniai Suskaičiuoja, dabina metus.

Raktažodžiai: , , ,

***

Garbingą savo jubiliejų, Tu pasitiki su šypsena, Tikėk – ruduo dar neatėjo Ir metai šie dar ne našta.

Raktažodžiai: , , ,

***

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos atneša greiti laiko žirgai O dienos bėga, vis į tolį šaukia Ir nesustoja, nors labai prašai.

Raktažodžiai: , ,

***

50 – tąjį kartą rudenio kaskadom, Žyra lapai, žyra snaigės ant takų. Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada, Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku.

Raktažodžiai: , , ,

***

Būki sveikas, linksmas, laimingas sulaukęs penkiasdešimtmečio, linkime sėkmingai sulaukti šimtmečio.

Raktažodžiai: , , ,

***

…Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 50- tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas… 

Raktažodžiai: , , ,