Raktažodžiai ‘jubiliejiniai’

***

Už devynių marių supasi vaikystė, Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė. Už devynių mylių — meilę Tu radai, Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai. Ilgas lemties kelias — nebenusakyt… Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt, Kaip tos dienos bėga – bėga lyg vanduo Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos. Tad ar gali laimė būt didesnė?! […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Baltų beržų pavėsy išgerkime sulos – Pakelkime po taurę jaunų dienų kaitros. Jaunystę atsiminę, ieškokim artumos Ir siela, lyg kadaise, iš laimės uždainuos. Jau šešiasdešimt metų žaliuoja šie beržai. Takai seni užžėlę, nes Tu čia nebraidai. Jaunystę atsiminę, ieškokim artumos Ir siela, lyg kadaise, iš laimės uždainuos. Jau šešiasdešimt metų žaliuoja šie beržai. Takai seni […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo. Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus… Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo, O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus. Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas – Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai… Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė, Kuriai Tu motiniška šiluma buvai. Tad […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Nuostabusis amžių amžiaus vidurys Apibendrinimas savo eros. Įpusėjusi gyventi paslaptis… Juk pusiaukelėj tikrai sustoti gera. Apkabinsime Tave nepaprastai, Palinkėsim Tau brandžiausio laiko – Tęsis Jubiliejus dar ilgai ilgai… Kad Tau pusė amžiaus – patikės tik vaikas. Todėl, kad Tu esi, mes džiaugiamės visi Tavoj širdy bus vien viltis šviesi.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tegul pražys dar daug pavasarių, melsva miškų gėle.. Tegul nebebus skausmo ašarų, Te paukščiai suoks šile.. Tikėk gražiu gyvenimu,laime ir džiaugsmu. Te tavo šventė vaikščioja žaliuojančiu taku…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Prieš 30 metų Tu atėjai į šią žemę , kad vakare netektum saulės , o ryte sutiktum aušrą . Atėjai mylėti ir neapkęsti , džiaugtis ir liūdėti , šimtą kartų paklysti gyvenimo kely ir vėl atrast save. Tad būk laimingas.

Raktažodžiai: , , ,

***

Dar nepavark , dar liko ilgas kelias. Dar pati jaunystė ir eiti dar toli , toli… Lai jubiliejus šis tebus maža stotelė sunkiam darbų ir rūpesčių kely.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Sakyti tostą malonu, Kai šitiek vyrų ir žmonų Gražiai susėdę poromis, Ir vyrai žvilgsniais renka mis. Ak, tikrą žavesį pamatę, Jie skelbia Mis – JUBILIATĘ!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Ir saulė matys, ir mėnulis matys, Koksai jubiliejus, kokia sukaktis! Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai. Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Tegul garbingas jubiliejus Naujų jėgų širdy pasės Ir pakylės, lyg laisvas vėjas, Ieškot gyvenimo žvaigždės.

Raktažodžiai: , , , ,