Raktažodžiai ‘jubiliejiniai’

***

Tegul garbingas jubiliejus Naujų jėgų širdy pasės Ir pakylės, lyg laisvas vėjas, Ieškot gyvenimo žvaigždės.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Ir saulė matys, ir mėnulis matys, Koksai jubiliejus, kokia sukaktis! Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai. Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Jau nulingavo 50 metų Pro ilgakasius uosius paupiais, Gerų, linksmų ir daug laimingų datų Nusinešė jaunystė praeitin… Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų, Geros sveikatos, nuotaikos žvalios. Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos Sėkmė jus visuomet lydės.

Raktažodžiai: , , ,

***

Nulinguoja ,nuklysta tie metai Tartum gervės padangėj rudens Tik širdy ir sieloj jų verpetai Vis šilta ugnele rusens Jie primins kiek dainų išdainuota, Išdalinta širdies šilumos. Kiek daug dirbta, mylėta, svajota Tik nuklydęs jų aidas kartos. Tegul šis jubiliejus švies žėrės, nuostabia žvaigždele. Tegul visas gyvenimas liesis Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Aš taip tikiu, Kad snaigės žiemą krinta Kad po žiemos pavasaris ateis Aš taip tikiu Kad būsi tu laiminga Tuomet ir liūdesys kažkur išeis Aš taip tikiu Kad šie atneš laimę Juk tau jau 18 – lika.

Raktažodžiai: , , ,

***

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo 80 – dešimt įvairių žiedų… Čia visko būta: saulės, vėjo, Daug praradimų ir vilčių… Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią, Pavargo rankos nuo sunkių darbų … Priimkit šiandien degančią ugnelę Savo anūkų ir vaikų širdžių.

Raktažodžiai: , , ,

***

Ne, širdis nesensta ir nežyla, Jeigu ji turtinga ir dosni. Lyg saulės spinduliuos sušyla Tie, kuriems gerumą dalini. Aštuoni dešimtmečiai praėjo, Širdy gerumo neužgniaužė, Ir jis išsaugotas tarp vėjų Visus dar šildo, tarsi laužas.

Raktažodžiai: , , ,

***

Sveikinu su Jubiliejum, nors esu labai toli. Pabučiuosiu lauko vėją ir atsiųsiu Tau glėby Laisvę iš jaunystės sodų, audrų uostus ir laivus. Kad pajaustum, kaip jie glosto Tavo blėstančius jausmus. Aš bučiuoju Tavo ranką, ryto saulę Tau nešu, Dovanoju meilės dangų bei švelnias mintis skiriu, Kad gyventum ilgą amžių nenustodamas tikėt, Jog atšventęs Jubiliejų dar […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mes laukėm Tavo Jubiliejaus, Lakštingalų gražioj giesmėj… Metus kartu skaičiuot tikėjais. Bet nebenorim skaudint Tau širdies. Lai vyno taurėj skęsta dainos… Mes būsime kartu, nors Tu toli. Prabėga metai, viskas mainos, Bet lai išliks širdis tokia pati.

Raktažodžiai: , , ,

***

Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai, Kurią nešate savy per amžių. Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai. Sidabrinės rasos veda braidžiot… Po laukinį vėją, po žvaigždynus, Po baltųjų gulbių saulėtas dausas, Po kristalo druską, rausvą vyną Ir lietuviškos garbės giesmes. Šimtamyliais batais ėjo Jūs likimas Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs — Jūs po Dievo delnu esat gimęs Ir […]

Raktažodžiai: , , ,