***

Už pašnekovus
Ėjo kartą žmogus per pasaulį ir nešėsi žibintą. Jo žmonės ėmė klausinėti:
– Ko gi tu ieškai, žmogau? Turtų?
– Na ir sugalvojote… kam jie man?
– Tai gal ieškai tiesos?
– Ką, gal aš kvailas? — nusišaipė žmogus. — Tiesos nerasi…
– Tai gal meilės ieškai? — klausinėjo moterys.
– Nejuokinkit manęs, — tvirtai laikėsi keliauninkas.
– Tai gal draugystės ieškai? – neatlyžo žmonės.
– Bergždžios pastangos…
– Tai ko gi tu ieškai, žmogau?
– Pašnekovo, — pagaliau prisipažino žmogus.
Tad norėčiau pakelti taurę už puikius pašnekovus, kuriuos aš čia sutikau, šioje kompanijoje!

Raktažodžiai: ,

Parašykite komentarą.