Archyvai ‘Užuojautos tekstai’ tema

***

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai, Liko skausmas, širdis sužeista, O gyvent ir toliau privalai, Leidus laikui paguosti Tave.

Raktažodžiai: , ,

***

Amžiams užsimerkė Tavo akys. Lūpos neprabils jau niekada. Liko tuštuma, liepsnelės žvakių Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.

Raktažodžiai: , ,

***

Gyvenimas – negailestingas, Nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir Artimiausius iš visų.

Raktažodžiai: , ,

***

Žmogus bejėgis Ir gamta, ta visagalė, Prieš juodą nebūtį lemties. Sprendimo jos pakeisti Niekas negali… Dar taip reikėjo Tavo rankų ir širdies.

Raktažodžiai: , ,

***

Išėjo… iš kur negrįžta niekas, Palikęs svajones, godas, namus… Visiems širdy gėla gili išlieka Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Raktažodžiai: , ,

***

Aš daugiau į namus nepareisiu, Nebelaužkit man duonos juodos. Valgau mirusių juodąjį vaisių, Jo man žemė pakankamai duos..

Raktažodžiai: , , ,

***

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, Nors iš skausmo ir plyštų širdis. Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai, Tik sapne kai kada aplankys.

Raktažodžiai: ,

***

Gyvenimas – tarsi žvakė: Sužibo, nukrito, užgeso…

Raktažodžiai: , ,

***

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus, Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.

Raktažodžiai: , ,

***

Gyvenimas negailestingas, Nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir artimiausius iš visų. Nuoširdžiai užjaučiame..

Raktažodžiai: , ,