Archyvai ‘Užuojautos tekstai’ tema

***

Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso, Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti. Užgeso mielos akys, Nusviro darbščios rankos Ir paliko vien sielvartas širdy.

Raktažodžiai: ,

***

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, Kad sielvarte sušildytų paguostų, Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Raktažodžiai: ,

***

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, Bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, Bet norėtume padėti savo buvimu.

Raktažodžiai: , ,

***

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu, Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos. Bus skarele, kai ašara nurieda, Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Raktažodžiai: , ,

***

Nors drasko širdį skausmas, abejonės, Nepulk į neviltį – ji pragaištinga.

Raktažodžiai: , ,

***

Jus palietė tamsa ranka vėsia – Dabar jokia užuojauta neguodžia, Nebent viltis, kad neišnyks dvasia, Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai…

Raktažodžiai: , ,

***

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą – Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins. Tušti namai švies netektim iš tolo, Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Raktažodžiai: , ,

***

Tik brangus prisiminimas liko, Juodas gedulas, skaudi rauda. Niekas kitas negalės pakeisti Mylimo Tėvelio niekada.

Raktažodžiai: , ,

***

Jūs likote tarsi kažko netekę, O juk, tiesa, – netekote tiek daug. Uždekite širdy dar vieną žvakę Ir atsitieskite skausme. J. Marcinkevičius

Raktažodžiai: , , ,

***

Visos mūsų maldos kasdieninės: – Viešpatie, duok tėviškės dangaus… Tik tenai pailsusios krūtinės Po visų kelionių atsigaus. B. Brazdžionis

Raktažodžiai: , ,