Archyvai ‘Užuojautos tekstai’ tema

***

Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso,
Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti.
Užgeso mielos akys,
Nusviro darbščios rankos
Ir paliko vien sielvartas širdy.

Raktažodžiai: ,

***

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Raktažodžiai: ,

***

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.

Raktažodžiai: , ,

***

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Raktažodžiai: , ,

***

Nors drasko širdį skausmas, abejonės,
Nepulk į neviltį – ji pragaištinga.

Raktažodžiai: , ,

***

Jus palietė tamsa ranka vėsia -
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai…

Raktažodžiai: , ,

***

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą -
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Raktažodžiai: , ,

***

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti
Mylimo Tėvelio niekada.

Raktažodžiai: , ,

***

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite skausme.
J. Marcinkevičius

Raktažodžiai: , , ,

***

Visos mūsų maldos kasdieninės:
- Viešpatie, duok tėviškės dangaus…
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.
B. Brazdžionis

Raktažodžiai: , ,