Archyvai ‘Užuojautos tekstai’ tema

***

Jei dar įmanoma tave paguosti, Žinok, kad širdys mūsų gedi su tavim. Tik žmogui skausmą pažaboti, Surast ramybę, susitaikyt su lemtim.

Raktažodžiai: , ,

***

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą… Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame jo artimiesiems.

Raktažodžiai: ,

***

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Raktažodžiai: ,

***

Visos mūsų maldos kasdieninės, Viešpatie, duok tėviškės dangaus… Tik tenai pailsusios krūtinės, Po visų kelionių atsigaus.

Raktažodžiai: , ,

***

Jūs likote tarsi kažko netekę, O juk, tiesa – netekote tiek daug. Uždekite širdy dar vieną žvakę Ir atsitieskite skausme.

Raktažodžiai: , ,

***

Nors drasko širdį skausmas, abejonės, Nepulk į neviltį – ji pragaištinga.

Raktažodžiai: ,

***

Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso, Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti. Užgeso mielos akys, nusviro darbščios rankos, Ir paliko vien sielvartas širdy.

Raktažodžiai: , ,

***

Netektis. O gal žvaigždė? Išsivedė brangiausią žmogų. Lemtis. O gal gyvenimas? Paliko begalinį skausmą.

Raktažodžiai: ,

***

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę, Kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu. Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią, Prisikelti amžiams aš nebegaliu.

Raktažodžiai: , ,

***

Ilgas kelias dar buvo keliauti, Bet kodėl Tu taip greit pražuvai? Gyvenimui vainiką pynei, Bet nebaigtą jį palikai.

Raktažodžiai: , ,