Archyvai ‘Užuojautos tekstai’ tema

***

Jus palietė tamsa ranka vėsia, Dabar jokia užuojauta neguodžia, Nebent viltis, kad neišnyks dvasia, Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai…

Raktažodžiai: ,

***

Ilsėkis žemėje, kurią Tu taip mylėjai.

Raktažodžiai: ,

***

Mums ašaros vilgo veidą, kai į paskutinį kelią išlydim.

Raktažodžiai: ,

***

Tavo mirtis skausmu mūsų širdis pripildė.

Raktažodžiai: ,

***

Su skausmu ir liūdesiu palydime Tave.

Raktažodžiai: ,

***

Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą.

Raktažodžiai: ,

***

Tik brangus prisiminimas liko, Juodas gedulas, skaudi rauda. Niekas kitas negalės pakeisti Mylimo Tėvelio niekada.

Raktažodžiai: ,

***

Išėjo… iš kur negrįžta niekas, Palikęs svajones, godas, namus… Visiems širdy gėla gili išlieka, Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Raktažodžiai: ,

***

Amžiams užsimerkė Tavo akys, Lūpos neprabils jau niekada. Liko tuštuma, liepsnelės žvakių Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda

Raktažodžiai: , ,

***

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka… Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka.

Raktažodžiai: ,