Archyvai ‘Užuojautos tekstai’ tema

***

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai…

Raktažodžiai: ,

***

Ilsėkis žemėje, kurią Tu taip mylėjai.

Raktažodžiai: ,

***

Mums ašaros vilgo veidą, kai į paskutinį kelią išlydim.

Raktažodžiai: ,

***

Tavo mirtis skausmu mūsų širdis pripildė.

Raktažodžiai: ,

***

Su skausmu ir liūdesiu palydime Tave.

Raktažodžiai: ,

***

Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą.

Raktažodžiai: ,

***

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti Mylimo Tėvelio niekada.

Raktažodžiai: ,

***

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla gili išlieka,
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Raktažodžiai: ,

***

Amžiams užsimerkė Tavo akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda

Raktažodžiai: , ,

***

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Raktažodžiai: ,