Archyvai ‘Tostų tekstai’ tema

***

Traukinys. Vagono kupė. Trys keleiviai. Du iš jų vyskupas ir diplomatas pradeda karštą diskusiją apie tai, kurio iš jų vaidmuo didesnis. Į mane visada kreipiasi žodžiais „Jūsų didenybe“, sako diplomatas. O mane visuomet vadina „Jūsų šventenybe“, nenusileidžia vyskupas. Tuomet į pokalbį įsijungia iki tol tylėjęs trečias keleivis. Iš mūsų trijulės ko gero mano rangas yra […]

Raktažodžiai: ,

***

Du keliautojai išsirengė į tolimą žygį. Ėjo, ėjo, o kai pradėjo temti, vienas iš jų ir sako: Laikas pailsėti. Jau pavargome, tirštėja sutemos, o ten, žiūrėk, ir kaimo žiburiai šviečia. Užsukime kaimelin, paprašysime nakvynės. Aš iš tiesų pavargau, tarė bičiulis. Taip pailsau, net galiu susirgti. Bet šitame kaimelyje nenakvosiu. Kodėl? nustebo keliauninkas. Tai labai nuobodus […]

Raktažodžiai: ,

***

Viename kalnų kaimelyje gyveno draugiška laisvų paukščių šeimyna. Atėjo į tas vietoves ruduo, ėmė lyti vėjuoti lietūs. Paukščių šeimyna nusprendė išskristi žiemai į pietus šiltesnius kraštus. Bet vienas mažas, bet ganėtinai išdidus paukščiukas tarė: „Skriskite į pietus, o asmeniškai AŠ skrisiu j Saulę“. Jis, atsiskyręs nuo kolektyvo, skrido į Saulę vis aukščiau ir aukščiau. Bet […]

Raktažodžiai: ,

***

Kartą vienas medžiotojas sugavo kurapką ir jau ruošėsi ją iškepti. Bet kurapka ėmė maldauti: Nežudyk manęs, didysis ir stiprusis Medžiotojau. Aš atvesiu Tau daug, daug kurapkų, visas šio miško, visos apylinkės kurapkas ir visas jas atiduosiu Tavo valiai. Ir tada Medžiotojas atsakė: Ne, mažoji kurapkėle, aš užmušiu tave. Tik tave. Būtent tave. Ir užmušiu ne […]

Raktažodžiai: ,

***

Gyveno kartą senas senas žmogus. Jis pragyveno ilgą gyvenimą, turėjo daug draugų, garbingą profesiją, krūvą vaikų ir anūkų, jaukius namus. Ateina pas senuką Mirtis ir sako: Einam su manimi. Kodėl? nustebo senukas. Aš juk dar sveikas, linksmas, gyvenimu patenkintas. Aš nenoriu mirti. Man patinka gyventi. Gerai, sutiko Mirtis. Aš paliksiu tave ramybėje. Gyvenk sau laimingai, […]

Raktažodžiai: , ,

***

Buvo sunkūs pokario metai. Šeima sunkiai gyveno, dažnai net duonos kriaukšlio trūkdavo. Tada sūnus paklausė tėvo: Kaip mes toliau gyvensime, tėve? Ilgokai patylėjęs tėvas pasakė: Sūnau, paimk anglies gabaliuką ir ant sienos didelėmis, gražiomis raidėmis parašyk „TAIP BUS NE VISADA!“ Ėjo metai. Sūnus užaugo, pats sulaukė vaikų. Ir kartą jo vyresnysis sūnus paklausė: Tėve, kodėl […]

Raktažodžiai: , ,

***

Kartą vienas imtynių sporto meistras garsėjo savo pergalėmis. Kai nenutrūkstamas pergalių srautas ėmė įkyrėti, meistras dvikovai iškvietė dešimt žmonių. Jie juokėsi ir šaukė: Mes tave nugalėsime, meistre! Bet ir vėl nugalėjo meistras. Tada jį dvikovai iškvietė iškart dvi dešimtys žmonių: Mes vis dėlto įveiksime tave, meistre! Bet ir šį kartą triumfavo meistras. Tuomet dvikovon su […]

Raktažodžiai: ,

***

Kartą miške prie eglės susėdo du bičiuliai. Atsikimšo butelį naminės ir geria viens į kito sveikatą. Tik su užkanda blogai ne taip, kaip šiandien prie šito stalo. Staiga jie pastebi, kad medžio viršūnėje tupi varna ir snape laiko sūrio gabalą. Bičiuliai mąsto, kaip tą sūrį išvilioti. Varna, varna, ar turi stiklinę? klausia vienas. Ne, atsako […]

Raktažodžiai: , ,

***

Vienas žmogus netikėtai uždirbo daug pinigų. Argi taip negali atsitikti? Bet ar dėl nežinojimo, ką su tais pinigais daryti, ar dėl kitų priežasčių jis tuos pinigus iškeitė į aukso gabalą, užkasė jį į žemę ir kasdien ateidavo pažiūrėti ton vieton. Tas dažnas žmogaus viešnages ir parymojimus prie užkasto aukso pastebėjo kaimynas. Sulaukęs nakties, jis tą […]

Raktažodžiai: , ,

***

Vienas žmogus visą gyvenimą ieškojo tobulos moters. Ieškojo atkakliai ir kantriai. Ieškojo, ieškojo ir… liko senberniu… Žmonės ėmė jo klausinėti: Tu apkeliavai kone visą pasaulį, buvai visuose kontinentuose, lankeisi tolimiausiuose Žemės kampeliuose, apkeliavai labiausiai išsivysčiusias šalis ir lankeisi atsilikusiose, laukiniuose „bananų“ kraštuose… Tad nejaugi taip niekur ir nesuradai sau tinkamos, arba, tavo žodžiais tariant, tobulos […]

Raktažodžiai: , ,