Archyvai ‘Tostų tekstai’ tema

***

Už tikruosius džentelmenus Kelyje susidūrė Jono ir Petro mašinos. Abu vairuotojai – džentelmenai, tad abu ėmė draugiškai aiškintis avarijos situaciją. Demonstruodamas savo džentelmeniškumą. Jonas ištraukia iš kišenės nedidelį konjako buteliuką ir draugiškai atkiša Petrui. Sis trukteli keletą gurkšnių ir grąžina buteliuką Jonui, kuris vėl įsideda jį į kišenę. – O kodėl tu pats neparagavai? – […]

Raktažodžiai: ,

***

Skelbiu tostą už vyrus! Bet ne už viengungius – jie mūsų niekad neves. Ir ne už išsiskyrusius — jie buvo blogi vyrai. O pakelkime taurę už vedusius vyrus — jie myli savo žmonas ir nepamiršta mūsų!

Raktažodžiai: , ,

***

Už gyvenimą – pasaką Ar žinote, kuo būtis skiriasi nuo pasakos? Pasaka – kai jaunikaitis veda varlę, bet ji po to pasirodo beesanti karalaitė. Na o būtis – kada viskas atvirkščiai. Tad pakelkime taurę už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus į pasaką!

Raktažodžiai: ,

***

Už rūpestingus vyrus Prie lango stovi vyras ir su žmona šnekučiuojasi. – Tik pažiūrėk, – sako žmona, – antai koks rūpestingas vyras – skalbinius nuo virvės surenka! – Gal ir rūpestingas, o skalbiniai, kuriuos jis surenka, tarp kitko, yra mūsų! Tad pakelkime taurę už rūpestingus vyrus!

Raktažodžiai: ,

***

Teisme nagrinėjama byla: kaltinamas vyriškis, iš jaunos merginos pavogęs keliasdešimt litų. Teisėjas klausia nukentėjusios: — Ar jūs tvirtinate, kad vagišius pinigus ištraukė tiesiog iš jūsų kelnaičių? — Taip, gerbiamas teisėjau! — Tai kodėl jūs nepasipriešinote? — Matote, – rausdama ėmė teisintis mergina, – aš nemaniau, kad jį domina pinigai!.. Tad pakelkime taurę už vyriškius, kurių […]

Raktažodžiai: , ,

***

Už kūrimo meną Išminčiaus paklausė: – Kodėl draugai taip lengvai tampa priešais, o štai priešą paversti draugu labai sunku? – Bet juk lygiai taip pat ir namą lengviau nugriauti, nei jį pastatyti, — atsakė išminčius. – Ir indą sulipdyti kur kas sunkiau, nei jį sudaužyti. Ir pinigus išleisti daug lengviau, nei juos užsidirbti. Tad siūlau […]

Raktažodžiai: ,

***

Už gerus vyro ir žmonos santykius Rytų išminčius paklausė Osmano: – Kada būna geri santykiai tarp vyro ir žmonos! Osmanas atsakė: – Kai vyras negirdi, ką kalba žmona, o žmona nemato,  ką daro vyras… Tad skelbiu tostą už gerus santykius tarp vyro ir žmonos!

Raktažodžiai: , ,

***

Liūtas, asilas ir lapė išsirengė į medžioklę. Sekėsi gerai medžioklės laimikis pranoko visus lūkesčius. Sumedžiotą grobį liūtas paliepė dalinti asilui. Sis viską padalino į tris lygias dalis ir liūtui pirmajam pasiūlė rinktis. Liūtas įširdo, sudraskė asilą, ir tuomet prisakė grobį dalinti lapei. Lapė visą grobį sudėjo į vieną krūvą, o sau pasiliko mažytę mažytę jo […]

Raktažodžiai: ,

***

Į tolimą, užkampų Gruzijos kaimelį atvyko žurnalistas ir susirado šios vietovės įžymybe aksakalą, sulaukusį 120 metų. Žurnalistas paklausė senuko, ar šis jaučiąs savo senatvę. Žinoma, jaučiu, atsakė sakalas. Kaip? Kai man buvo šimtas metų, atsakė senasis gruzinas, aš su savo svečiais išgerdavau dvidešimt stiklinių vyno. Kai sulaukiau šimto dešimties metų, su svečiais aš išgerdavau jau […]

Raktažodžiai: ,

***

Kartą gyveno vienas samurajus. Ir buvo jis nenugalimas. Vos tik išgirdęs, jog kažkur netoliese atsirado kitas galiūnas, samurajus tuoj pat kviesdavosi į dvikovą ir, žinoma, kaip visada nugalėdavo. Kartą samurajus sužinojo, jog kaimynystėje atsirado meistras, kuris kultivuoja pačias seniausias dvikovas ir yra niekieno nepralenkiamas. Samurajus pasiryžo ir šį meistrą iškviesti dvikovon. Meistras sutiko su pasiūlymu, […]

Raktažodžiai: ,