Archyvai ‘Tostų tekstai’ tema

***

Už tikrus draugus
Turėjo tėvai vienturtį sūnų. Jis linksmai gyveno, laimingai augo, kiek norėjo – valgė ir miegojo. Turėjo ir draugų, kaip jis pats sakė. Kartą jis sutiko puikią mergaitę – vienintelę ir nepakartojamą, tą, kurios ieškoma visą gyvenimą. Ruošiantis vestuvėms, tėvas kreipėsi į sūnų:
- Klausyk, sūneli, tau ir taip rūpesčių pakanka. Duok man savo [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Už mūsų liežuvius
Kartą vienas karalius savo valstybės maisto ministrui įsakė surasti ir jo stalui patiekti valgį, gardesnio už kurį nėra pasaulyje.
Ministras nuėjo į turgų ir nupirko liežuvį, kuris kitą dieną buvo paruoštas ir patiektas karaliaus pietums. Krašto valdovas buvo sužavėtas tokiu skaniu patiekalu. O netrukus ministras vėl gavo naują karaliaus užsakymą — pagaminti valgį, kartesnio [...]

Raktažodžiai: ,

***

Už ištikimybę
Šeima gavo du kelialapius į poilsio namus prie Juodosios jūros. Tačiau taip nutiko, kad vyro darbovietėje iškilo nenumatytų problemų ir jis niekaip negalėjo važiuoti prie jūros. Tada jis kilniadvasiškai patarė žmonai vienai važiuoti į kurortą ir sutiko, kad kitą kelialapį ji pati pasiūlytų kuriai nors savo geriausiai draugei. Netrukus žmona išvažiavo prie jūros su [...]

Raktažodžiai: , , ,

***

Už skonių įvairovę
Turtingas verslininkas nusprendė vesti ir kreipėsi į pažinčių kontorą, prašydamas surasti jam turtingą našlę.
- Ir, be abejo, gražią? — pasiteiravo kontoroje.
- Žinoma! Tokią, apie kurią galima pasakyti taip, tarsi moteris būtų ką tik nulipusi iš gražaus paveikslo, – patikslino verslininkas.
Netrukus užsakovas buvo supažindintas su kandidate į būsimas jo žmonas. Ir tuoj pat [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Už gimtąją kalbą
Įsimylėjo vaikinas kitatautę merginą. Artimiau su ja padraugavęs, nusprendė vesti. Mergina į jo pasiūlymą taip atsakė: „Aš ištekėsiu už tavęs, bet prieš tai tu privalai atlikti man šimtą darbų”. Vaikinas sutiko su iškeltomis sąlygomis ir ėmė vykdyti jos kaprizus. Iš pradžių ji privertė vaikiną užkopti į aukštą ir ganėtinai stačią uolą. Vėliau liepė [...]

Raktažodžiai: ,

***

Kad svajotojai neprarastų realybės jausmo
Vyksta teismo procesas. Teisėjas klausia kaltinamojo:
-Už ką gi jį nužudei? Kaltinamasis prisipažino:
-Už svajonę!
Teisėjas nustebo išgirdęs tokį keistą žmogžudystės motyvą ir paprašė nusikaltėlio plačiau paaiškinti. Tada kaltinamasis ir išklojo:
-Aš ne už tai jį nužudžiau, kad jis vienoje lovoje gulėjo su mano žmona – atsirado mat degustatorius! Ir ne už tai, kad, iššokęs [...]

Raktažodžiai: ,

***

Kad eitume savo keliu
Kartą Molą su sūnumi išsirengė į kaimyninį kaimą. Jis pasodino sūnų ant asilo, o pats ėjo pėsčiomis šalia.
- Žiūrėkite, pagyvenęs žmogus eina pėsčias, o jaunas dildo užpakalį ant asilo…
Tuomet Molą su sūnumi pasikeitė vietomis.
- Žiūrėkite, – vėl stebėjosi praeiviai. — Suaugęs sėdi, o vaikelį verčia eiti pėsčiam…
Molą nulipo nuo asilo, ir [...]

Raktažodžiai: ,

***

Už spaudos operatyvumą
Du plėšikai, užsidėję kaukes, įsiveržė j juvelyrinę parduotuvę ir po trijų valandų sunkaus įtempto darbo pagaliau išplėšė seifą su brangenybėmis. Negaišdami jie susižėrė brangenybes j maišą ir skersgatviais bei kiemais sėkmingai grįžo į namus.
- Reikėtų suskaičiuoti grobį, – tarė vienas plėšikas. Antrasis iš karto dribo lovon ir pasakė:
- Baisiai pavargau. Reikia [...]

Raktažodžiai: ,

***

Už akimirkas, kada surandame vienas kitą!
Vienas medžiotojas svajojo kada nors pagauti juodsidabrinę lapę. Skersai išilgai išvaikščiojo visus kalnus ir miškus, brūzgynus ir tarpeklius, bet įgyvendinti svajonės vis nepavykdavo.
Metai ėjo, medžiotojas ėmė silpti, todėl tolimesnių išvykų teko atsisakyti. Vis dažniau ėmė medžioti šalia namų esančioje giraitėje. Ir netikėtai toje giraitėje pagaliau įsikūnijo jo ilgametė svajonė — [...]

Raktažodžiai: ,

***

Už pašnekovus
Ėjo kartą žmogus per pasaulį ir nešėsi žibintą. Jo žmonės ėmė klausinėti:
- Ko gi tu ieškai, žmogau? Turtų?
- Na ir sugalvojote… kam jie man?
- Tai gal ieškai tiesos?
- Ką, gal aš kvailas? — nusišaipė žmogus. — Tiesos nerasi…
- Tai gal meilės ieškai? — klausinėjo moterys.
- Nejuokinkit manęs, — [...]

Raktažodžiai: ,