Archyvai ‘Tostų tekstai’ tema

***

Gyveno kartą karalius ir turėjo jis dukrą. Būrėja išbūrė, kad kai dukra sulauks ąū-kos metu , ji pagimdys kūdikį. Karalius labai to nenorėjo ir uždarė ją į patį aukščiausią bokštą. Pats valgyti nešė, nieko ne artyn neprileido. Kai karalaitei suejo ąū-ka, pagimdė ji kūdikėlį. Tad išgerkime, už Karlsoną, kuris gyvena ant stogo..

Raktažodžiai: , ,

***

Linkiu kad visuomet turėtumėt ką apsirengt,ir prieš ką nusirengt!

Raktažodžiai: ,

***

Susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji sakė ne. Bėgo metai… Vėl susitiko Jis ir Ji. Ji sakė taip, Jis sakė ne. Bėgo metai… Vėl susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji irgi sakė taip, bet metai buvo jau ne tie. Tai išgerkim už tai, kad viskas vyktų laiku.

Raktažodžiai: , ,

***

Išgerkime už tai, kad užkąstume.

Raktažodžiai: ,

***

Ant upelio kranto augo trys rožės. Viena jų paprašė: „Upelį, duok atsigerti.“ „o tu numesk man vieną žiedelį.“ – atsake šis. Tačiau rožė buvo išdidi ir nesutiko, todėl sudžiuvo. Tas pats ištiko ir antrąją rožę. Trečioji rožė taipogi paprašė atsigerti, bet ji nepagailėjo vieno žiedo. O atsigėrus sužydėjo dar gražiau… Tad išgerkim už merginas, kurios […]

Raktažodžiai: , ,

***

Išgerkim už tuos, kurie galvoja, kad mes čia mokomės.

Raktažodžiai: ,

***

Ganėsi pievoje asiliukas. Į pievą atėjo nepaprasto gražumo moteris, asiliukas toliau ganėsi.Moteris pradėjo nusirenginėti- asiliukas toliau ganosi,moteris visai nusirengė ir prigulė ant pievos šalia asiliuko, o tas vis ganėsi. Taigi, išgerkime už tai, kad netaptume asilais.

Raktažodžiai: ,

***

Buvo kartą stebuklinga obelis… Atėjo prie tos obels senute su lazdele, įsmeigė lazdą į žemę ir sako: -Obelie, sužydėk tiek žiedų, kiek aš kartų per gyvenimą nusidėjau. Ir obelis pražysta dviejais žiedais. Kitą dieną prie obels ateina p0 metų moteris ir sako: -Obelie, pražysk tiek žiedų, kiek aš kartų per gyvenimą nusidėjau. Ir pradeda žydėti […]

Raktažodžiai: , ,

***

Seniai seniai vienoje karalystėje gyveno baisus drakonas, kuris mito tik nekaltomis mergelėmis. Tad išgerkim už tai kad jis atskristų pas mus ir mirtų iš bado!

Raktažodžiai: , ,

***

Atėjo dinozauras pas savo pačią ir griežtai pareiškė – DUOK. Ji atsake – NE. Taip ir išmirė dinozaurai. Tai išgerkime už tai, kad neišmirtų žmonės..

Raktažodžiai: ,