Archyvai ‘Vestuviniai sveikinimai’ tema

***

Branginti meilę – reik mokėti, Kas metai dvigubinti ją. Mylėti – tai ne sode sėdėti Ar dūsauti mėnulio šviesoje. Gyvenant darganos užeina Ir jas pakelt drauge reikės, Juk meilė panaši į dainą, O dainą ne bet kas sudės. Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės.

Raktažodžiai: , , ,

***

Suradę meilę, ją branginkit Tegu su metais ji tvirtės Ji – ne atodūsiai jausmingi Ne kuždesiai vidur nakties. Drauge gyvenimą praeinant Bus visko: vėjų ir speigų Juk meilė panaši į dainą, O ją sudėt labai sunku.

Raktažodžiai: , ,

***

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti, žiedams ir jausmams sužydėti. Ateina toks metas mylėti ir tuoktis Ir dviem savo lizdą sudėti. Mes jums palinkėsim – darnos, atidumo Ir visad viens kitą paremti. Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai Vieningai ir taikiai gyventi. Tegu neužgęsta jaukūs žiburėlis Šeimos židiny ir namuos Ir meilės tyros tenetemdo šešėliai […]

Raktažodžiai: , , ,

***

O dviese juk geriau, Ir saulė šviečia maloniau, Ir gėlės žydi skaisčiau. Bet dviese ir sunkiau – Gyventi reikia jau už du, Kentėt ir džiaugtis vėl kartu.

Raktažodžiai: , ,

***

I tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir ji tik pats surast gali. Sunku , oi būna!Daužo kojas Ir širdi akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip žmonės, Nesusmulkėję, dideli. Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys, Gyvenime suklysti negali. Nuneškit meilės trapų žiedą […]

Raktažodžiai: , ,

***

Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos, Kad akys, rankos, žodžiai, balsas Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.

Raktažodžiai: ,

***

Kiek pavasarių žaliuoja prieky, Mokėkit laukti – patys jie ateis, Gyvenimą mylėdami mokėkit Dalytis juo kai reikia su kitais..

Raktažodžiai: , ,

***

Pagirdykit medžius,kai šauks iš akiračio ir jūrą atpažinkite laše, Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai Liūdėt ir verkti – tyliai paslapčia.

Raktažodžiai: ,

***

Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę Ir savyje išsaugoti kitus, Tegul pro šalį dienos nepradunda, Te jos ilgesnės būna už metus..

Raktažodžiai: ,

***

Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,- Mylėkit vienas kitą. Kai viesulai ims siausti Ir negandom dangus pajuos,- Laikykit vienas kitą. Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,- Matykit vienas kitą. Kai džiaugsmas degs, Ar skausmas maus Jums širdį,- Girdėkit vienas kitą.

Raktažodžiai: , ,