Archyvai ‘Vestuviniai sveikinimai’ tema

***

Būkite verti savo meiles prisipažinimų visą gyvenimą. Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesuprastų niekas kitas žemėje. Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Sugebėkite išklausyti vienas kito net labiausiai prislėgti ištuštėjusios dvasios. Taip kaip negali žemėje gyventi įsimylėjėliai vienas be kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos. Te Jūsų troškimas, padaryti […]

Raktažodžiai: , ,

***

Lai kyla paukščiai lig dangaus, Kur saulės ir mėnulio rytas, Kur niekas laimės neapgaus, Vienatvės iš namu išvytas. Beprasmės dienos lai išnyks, Išblės jaunatviškas siautimas. Bet atminimuose liks širdis Laukiniam ilgesy parimus. Kas remiasi į meilės dvasią – Šeimos tvirtumo laimę tęsia.

Raktažodžiai: , ,

***

Nemunėlio delnuose išplukdykite saulę Į šviesos ir dorybės paslaptingą pasaulį: Prisikirskite medžių, padarykite plaustą; Debesėlį išgręžę, paprašykite griausmo. Kad dundėtų pakrantės, kad aidėtų gimtinė, Kai abu už parankės eisit šeimai užgimę; Atsigerkite saulės iš rasos rytmetinės Ir svajonių pasauliu lai pulsuoja krūtinė… Už šeimyninę laimę – tarsi vilkas už vilką! Už neliečiamą meilę – kad […]

Raktažodžiai: , ,

***

Tegul niekad neišblėsta krūtinėj jausmai, Tegul bendri jums būna vargai ir džiaugsmai ir net tada,kai meilė mašinos reguliuos Mes tikime,kad jūsų meilė žydės be paliovos Kai būdami senukai sapnuosit anūkus Su meile prisiminkit praėjusius laikus. Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves: Pirma į Sidabrines,vėliau į auksines. Gyvenimas tebūna ilga, šviesi daina ir laimė tikra […]

Raktažodžiai: , ,

***

Linkime,kad žingsniai pirmi nebūtų alsus Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos, Kad akys,rankos žodžiai,balsas Kasdien ieškotų džiaugsmo,šilumos. Kiek pavasarių žaliuoja prieky, Mokėkit laukti – patys jie ateis Gyvenimą mylėdami mokėkit Dalytis juo kai reikia su kitais Pagirdykit medžius,kai šauks iš karščio ir jūra atpažinkite atlase, Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai Liūdėt ir verkti – tyliai paslapčia. Mokėkit […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Būkite vienas kitam saulė – ji kelia nušviečia. Būkite vienas kitam rasa – ji dulkės nuo kaktos nušluosto. Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo. Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.

Raktažodžiai: , ,

***

Kai paukščiai gers dangaus žydrynes gaivą,- Mylėkit vienas kitą. Kai viesulai ims siausti Ir negandom dangus pajuos,- Laikykit vienas kitą. Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,- Matykit vienas kitą. Kai džiaugsmas degs, Ar skausmas maus Jums širdį,- Girdėkit vienas kitą.

Raktažodžiai: , , ,

***

Jeigu eisit, eikit dviese Susikibkite tvirčiau, Taip kely rečiau pargriūsit Ir nueisite tiesiau. Lai virš jūsų šviesaus lango Tamsūs debesys nesklando, Kaip kad mėgsta jie sklandyt Ir lai gandras jus aplanko, Kaip kad mėgsta aplankyt… Nesipykit, nesibarkit, kaip kad būna kitą syk..

Raktažodžiai: , ,

***

Būkit laimingi vienam pasauly, Ant vieno kelio, po vieną saulę Meilę branginkit, laimę apginkit žiedais žydėkit, žiedus auginkit. Būkit laimingi.

Raktažodžiai: , ,

***

Tegul ant Jūsų bendro tako žiedai gražiausi pražydės, O sutuoktuvių proga linkim Abiem daug laimės didelės.

Raktažodžiai: ,