Archyvai ‘Vestuviniai sveikinimai’ tema

***

Gyvenimas trumpas. Jis duoda tik tiek, Kiek mes nuo audrų Vienas kitą užstojam. Tiek meilės – kiek mylim, Tiek džiaugsmo – kiek mokam Kitų artuma pasidžiaugti

Raktažodžiai: , , ,

***

Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus. Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus. Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų. Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų. Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę, Viską viską dabar jau perpus – visą ilgą gyvenimo kelią.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Aukso žiedas laimės ratas Be pradžios, be pabaigos. Lai nuo šiandien šimtui metų Jūsų ranką jis papuoš. Jis primins, ką prie altoriaus Pažadėjot viens kitam, Jis įkvėps jėgų, stiprybės Atsispirt visiems vargams.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Ne dėl idėjų žmonės veda, Ne dėl sparnų jauniems dangus – Tiesiog mylėt puiku ir gera Pajutus skonį būt kartu. Į druską padažykit duoną Ir prisiminkit, kaip sūru, Kad nesijaustų niekas „ponu“ Tarp dviejų virtusių Vienu. Paduokit savo meilei ranką – Jai Jūsų dviejų nepakanka.

Raktažodžiai: , , ,

***

Visi draugai šiandien pavydi Tokios šviesios, skaisčios dienos. Jų žvilgsniai gražią porą lydi, O lūpos posmus atkartos, Linkėdamos jauniesiems laimės, Ilgų, gražių, dosnių dienų, Šiltos kaip duona meilės saulės, Pavasarių tik be šalnų!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Piliastrų marmuras baltuoja. Altorių maldos klupdo Jus Ir angelai Jums giesmę groja, Paliesdami sparnais varpus. Palaimos žvilgsnis virs krūtinių Nuslys į dangų pro žvakes, O tyros maldos lies žvaigždynus Ir meilės dvasioj amžiais degs. Mes linkim laimės amžinos Klestėjimui jaunos šeimos!

Raktažodžiai: , ,

***

Rožinio aromato pripildytas vestuvių rytmetis daugelį metų lydės Jūsų prisiminimus. Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai, liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose. Sis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme, iš kurios visų gyvenimų semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę. Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji, ir linkime sukurti nepaprastų šeimų, kurioje būtų apvainikuoti bendrumu […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Anksčiau už žemę šiandien nubudo saulė ir savo šiluma užliejo naująjį Judviejų pasaulį. Su ypatingu jauduliu abu pajutote aukso gijų susiliejimą savo jaunose širdyse. Vidinis virpulys įtempė du liaunus, nepatyrusius kūnus, tarsi naujo muzikos instrumento stygas. Nuo mažiausio prisilietimo žodžiais, žvilgsniais ar mintimis, Jūsų jaunystės sielos pakyla į debesis sparnuotais laimės paukščiais, kur Jūs susipinate […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Skamba varpinės rotušių bokštuos! Trimituoja danguj Angelai! Veža piršlį melagį Jo pokštuos Sidabriniai jaunikio žirgai. Lyg šventykloje žvakė įkaitus Tirpsta laimė balta suknele. Tyra meilė nutvieskus Jos veidus Vainikuos aureole šventa.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mes linkime, kad nenustotumėt meilės jausmo, kad neprarastumėt humoro, kad Jus lydėtų apgalvoti siekiai, kur bendra nuomonė taptų troškimų ašimi. Daugybė seimų pradeda gyvenimą linkėjimų gausoje, bet tik nedidelei jų daliai tenka laimė pajusti išsipildymų euforiją. Gal kam nors stinga supratimo, o gal kas nors neišsaugo duotos priesaikos. Tačiau šeimyninės laimės viltis gyvuoja tūkstantmečiais ir […]

Raktažodžiai: , ,