Archyvai ‘Vestuviniai sveikinimai’ tema

***

Esi mano gyvenimas, mano siela, mano šviesa. Tu viskas. Mano turtai, dvarai ir tvirtovės, mano žemės, laukai ir sodai. Tu – mano gyevenimo saulė, mėnulis ir žvaigždės. Tu – dangus ir žemė, mano ateitis ir praeitis. Mano nuotaka, mano mergaite, mano bičiule, Tu – mano būties esmė, Tau plaka mano širdis.

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenk ir džiaukis lyg nesibaigiant gegužinei. Lai bus kiekvienas rytas santuokos diena nauja. O liūdesys, minčių vargai ir kūno negalia tebus tau prašalaičiai neregėti

Raktažodžiai: , , , ,

***

Ši santuoka – kaip vynas su nuostabiausiais pagardais, skalsi nelyg medus, ištirpęs piene. Ši santuoka – tarsi datulių medis, vaisinga ir vešli. Ši santuoka kaip juokas moterų skambi. Ši santuoka neregima nelyg dangaus žydrynėj mėnesiena. Ši santuoka – tai grožis, ji lyg Dvasia tyli.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Žvaigždės iš dangaus regės Jus, Žemė akmenis paklos po kojom. Jūsų meilė – lyg žvaigždės šviesa, lyg akmens tvirtumas Jūsų meilė. Kantrūs būkite vienas kitam – viesulai užgrius ir greit nurims. Laisve būkite vienas kitam – būkit šiluma ir atjauta. Meile būkite – ji ir jausmai, ir kūnas. Dar – bebaimiai būkit viens kitam.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Lai mudviejų dienos būna amžinos. Mano alsavimas ir tavo alsavimas sako: lai amžinai tęsias mudviejų dienos žemėje, lai amžinai gyvena mūsų tauta. Mudu kartu būsime kaip vienas ir drauge žengsime keliu, protėviai laimina nuostabiausią mūsų kelionę.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tai tik pradžia. Mudviejų laukia atradimo džiaugsmas, nesibaigiantis pažinimas, mielos staigmenos ir artimo draugija. Kartu pasieksime daug daugiau, negu mudviem pavyktų atskirai. Tiek daug galime vienas kitam duoti. Tai nepaprasta.

Raktažodžiai: , ,

***

Būkite verti savo meilės prisipažinimų visą gyvenimą. Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesuprastų niekas kitas žemėje. Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Sugebėkite išklausyti vienas kito net labiausiai prislėgti ištuštėjusios dvasios. Taip kaip negali žemėje gyventi įsimylėjėliai vienas be kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos. Te Jūsų troškimas, padaryti […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Jūs gimėt kartu ir kartu būsit visada. Jūs būsit kartu, kai balti mirties sparnai išblaškys jūsų dienas. Taip, jūs būsit kartu netgi nebylioj Dievo atminty. Tačiau tegu lieka ir erdvės tarp jūsų, Ir tegu tenai šoka dangaus vėjai. Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskit pančiais: Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus. Pripilkit vienas […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Visi jau visko palinkėjo: laimės, meilės, pinigų, džiaugsmo. Bet niekas jums nepalinkėjo ir juodo gyvenimo. O juodas gyvenimas tai: kad jus visada per šventes valgytumėte tik juodą duoną. Kad ilsetumėtės tik prie juododsios jūros ir kad visada važinėtumėte tik su juodu mersedesu.

Raktažodžiai: , , ,

***

Būkite kaip saulė: Savo širdžių šilumą Dovanokite ir žmogui, Ir medžiui, ir paukščiui, Ir gėlei. Būkit kaip šaltinis: Iš gerumo versmės Leiskit visiems pasisemti. Nuoširdumas, kantrybė, Švelnumas Su jumis tegul lieka gyventi.

Raktažodžiai: , , , ,