Archyvai ‘Naujametiniai sveikinimai’ tema

***

Pamirški rūpesčius visus,
Gyvenki ateities šviesa,
Ir pasitik Naujus Metus
Būry draugų su šypsena veide.

Raktažodžiai: ,

***

Palikit gruody ilgesį ir skausmą,
Pamirškit, jei teko kartais ir liūdėt
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio
Aš Tau daug laimės, džiaugsmo noriu palinkėt.

Raktažodžiai: , ,

***

O metai, metai ! Laimingi ir skaudūs
Greitai prabėga pro mus.
Tik nesustokit, skubėkit gyventi !
Laikrodžiai muša Naujus !

Raktažodžiai: ,

***

Nukrito lapai nuo obels
Nejaugi viskas taip nukris ?
Ateis ir tyliai pasibels
Naujieji Metai į duris

Raktažodžiai: ,

***

Nubėgo metai, neskubėjo
Ant slenksčio stovi jau nauji
Tegul jie būna Jums laimingi,
Sveikatos, džiaugsmo kupini.

Raktažodžiai: ,

***

Nubrisime per dužių dvylika
Ir metais būsime mes vyresni.
Tikėkime, norėkime ir būsime laimingi.

Raktažodžiai: ,

***

Netikėkit, kad krintantys lapai neša vien liūdesį,
Netikėkit, kad sužaliavę medžiai neša vien tik džiaugsmą.
Visko bus – džiaugsmo ir liūdesio,
Tik neparodykit ašarų kitiems.
Visad šypsokitės ir būkit laimingi!

Raktažodžiai: , ,

***

Netenkam rodos tik vienos dienos
Bet štai jau metai metams tiesia ranką
Per baltus pušynus takais sidabriniais
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Naujieji
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą
Tebūna laimingi, sėkmingi ir prasmingi.

Raktažodžiai: , ,

***

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta
Ir danguje žiba tūkstančiai akių.
Tą naktį meilė kiekvienam atgimsta,
Ir išnyksta kerštas iš žmonių širdžių …

Raktažodžiai: ,

***

Nebėr senųjų metų,
Neber senos datos,
Tegul Tau šie Naujieji
Vien laimę dovanos.

Raktažodžiai: ,