Archyvai ‘Naujametiniai sveikinimai’ tema

***

…lai pildosi viltys
žadėtos, svajotos,
lai būna šie metai
vien gerio pradžia
Su 20…!

Raktažodžiai: , ,

***

Bėga dienos, lyg jaunos stirnaitės, Slenka metai, lyg briedžiai seni, Tu dar kartą gerai prisimink Ką nusinešė metai seni. Su Naujais!

Raktažodžiai: , ,

***

Per tylu, prasminga laika
Ateina mazi,
lengvi ziedai.
Jie tviska
svaiguliga viltimi,
o einantys tolyn
seseliai,
vis sako mums:
pirmyn pirmyn! Laimingų Naujųjų Metų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti,
papuoštos Naujametiniu dažu,
save be veido svetimo atradę,
pamirškim žemės vaisiuose nuodus.
Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas
rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus…

Raktažodžiai: , , ,

***

Virš Gimtinės toks giedras dangus
Sidabrų pasipuošę berželiai ir kloniai
Linkiu Tau sutikt Naujus metus
Kaip brangiausią jaunystės svajonę.

Raktažodžiai: , , ,

***

Naujieji Metai snieguolėm sninga,
Naujieji Metai pabalę šerkšnu.
Tegul šie metai Jums būna laimingi
Nuo širdies Jums šito linkiu.

Raktažodžiai: , , ,

***

Atverkime duris…
Išeikime į naktį kaip į pasaką
skambančią nuo spindinčių žaislų ir valsų
Ir atsistokime ant metų dar vienos ribos
Ir vėl pradėkime gyvenimą nuo sausio. Laimingų Naujųjų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Ir žinai, ir jauti metai bėga ir bėga…
Negali pasilikt ar sustot pakely.
vėjas plėšia lapus,
Neša baltąjį sniegą,
O pavasarį ošia berželiai žali.
Ir gerai, kad Žmogus veržias,eina svajoja…
Kartais juokias linksmai,
Kartais rymo tylus.
Ir gerai,kad Žmogus širdimi išmatuoja
Savo džiaugsmą ir kančią, ir laimės kelius!
Būk laimingas, Žmogau

Raktažodžiai: , , ,

***

Su Naujais!
Ir vėl metus skaičiuosim iš pradžiu,
Lyg snaigės delnuose, vėl dienos tirps.
Žavės žiema tyliu, ramiu grožiu,
Į langą zylės belsis, vėtros šėls.
Vėl žvaigždės kris į laukiančias akis
Ir širdyje prisiminimai dilgčios,
O svajos plačios, ilgesys, rimtis
Danguj kryžiuosis šalčio žvilgsniu.
Vėl linkim laimės, džiaugsmo ir vilties,
Lai būna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime vieni kitiems
Ir būkime turtingi gerumu.

Raktažodžiai: , , , ,

***

“Mūsų žemė – tai didelis vieškelis,o mes žmonės – keliautojai” (H. Heinė)
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems 20() -aisiais tiesių ir lygių kelių.

Raktažodžiai: , ,