Archyvai ‘Motinos dienos sveikinimai’ tema

***

Tau, Mama – mieloji, vienintelė, gražiausioji ir brangiausioji – pavasario gėlės. Tau – vėjo šiurenimas ir švelniausi žodžiai. Ačiū, kad myli – gerą ir blogą, švelnų ir piktą – vaiką, Kad aklinoj tamsoj randi paguodos ir atjautos gėlelę. Ačiū,kad esi.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mama, mano mama, aš tave myliu, Tau vėjelis šlama, tarp margų gėlių, Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra, už Tave pasauly geresnės nėra!!

Raktažodžiai: , ,

***

Jei pasaulyje Jūsų nebūtų, Gerumas ir meilė netektų vardų. Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų Ir žemė visa apsitrauktų ledu.

Raktažodžiai: , ,

***

Mes užaugom, iš namų išėjom, Rodos, tik ilsėkis, būk rami. O juk rūpesčių nesumažėjo Nuo tada, kai buvome lopšy. Pakely gimtinės medžiai šlama Ir svaigina žiemos vėsa. Tu labai mums reikalinga, Mama, Laukianti, atleidžianti, gera.

Raktažodžiai: , , ,

***

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais, Tarsi daina vakarė sutemų. Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas, Pribarstė plaukus žiedlapių baltų. Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų, Jų buvo tarsi akmenys sunkių. Užtad šiandieną iš širdies Jums linkim Daug daug laimingų metų ir ilgų.

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenime – Mama vienintelė Gėlė gražiausia.. Vienintelis žiedelis, Išsiskleidžiantis nakčia.. Žydintis ir niekad nenuvystantis..

Raktažodžiai: , ,

***

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės, Kur galėtų plukdyti mažylis laivus. Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs Jis užaugtų protingu, laimingu žmogumi. Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilė, Kur galėtų braidyti mažylis dažnai. Ir išgirskit, jam krykštaujant, vaikišką laimę – Būkit savo mažyliui artimiausi draugai!

Raktažodžiai: , , ,

***

Tamsią vėjuotą naktį man vėl neramu, Aš prisimenu savo mamytę, Ir tyliai nuotrauką prie širdies glaudžiu. Prisimenu savo vaikystę, Lopšinę kurią dainavai, Aš sugrįšiu pas tave mamyte būtinai, būtinai. Įėjusi į savo trobelę, Pajusiu gaivų kvapą gimtųjų kraštų, Apkabinsiu tave miela mama, Aš dažnai tavęs pasiilgstu. Aš sugrįšiu. Sulauk manęs mama.

Raktažodžiai: , ,

***

Tu pirmoji pasveikinai mus su tekančia saule, Tu pirmoji pabučiavai mūsų akis, lūpas. Tu palinkėjai gyventi laimingai. Mama, Tu – mūsų šviesos spindulys. Tavo laimė – mes, Tavo vaikai. Tegul Tavo akys mato tik šviesą, Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras, Tegul niekada nepavargsta rankos, Išmokiusios mus sėti ir auginti, Glostyti ir pakelti. Linkime gyventi […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Tava širdis mums reikalinga, Mama, Ir ašara, ir lūpų šypsena. Vaikystės žiedus garbanos šios mena, Nors, Mama, tu kaip obelis balta.

Raktažodžiai: ,