Archyvai ‘Motinos dienos sveikinimai’ tema

***

Tau norėčiau, Mama aš atverti širdį Ir gražiausiais žodžiais viską išsakyti Kai sunku šioj žemėj vienišai klajot Ir toliausiai būti nuo tavęs mamyt.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tu vėl liūdna, brangioji Mama, širdy Tau vėlei neramu. Galbūt ir vėl Tau širdį skauda Dėl savo augančių vaikų. Neverk suprantame jau, Mama, Ką reiškia žodis “nedaryk” Ir kartais, kaip sunku bebūtų, Tu skausmo ašarą nuryk. Dėkojam Tau, brangioji Mama, Už tai, kad Tu buvai griežta, Kad viską mums seniai atleidai Ir dar už tai, […]

Raktažodžiai: , ,

***

Už viską Tau dėkojam, Mama, Tu mūsų laimę, džiaugsmas ir viltis. Kai tu drauge, mums visad būna gera, Ir niekad nebaisi jokia lemtis. Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios Galvelė glostė, gynė nuo skriaudų, Kaip duona liepsnojantis Tavasis delnas Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.

Raktažodžiai: , ,

***

Žinau, brangioji mama Tik prie tavo šono Jaučiu gyvenimą gerą ir pilną džiaugsmo

Raktažodžiai: ,

***

Mano mažytės dienos saulė anksti myluotos tarsi laukų purienos ryto rasa paklotos dar visiškai neilgas mano pačios takelis aš lyg lakštutė pilkas mažas mamos paukštelis..

Raktažodžiai: , ,

***

Žmogaus gyvenimas – Tai siekiai, išsipildymai, troškimai.. Bet du gyvenimus gyvena moteris,- Jos rūpesčių, sunkumų niekas nežino. Ji bėga, lekia – taip ir liks. Per amžius buvo taip, kad be jos rankų Nevalgė duonos nė viena šeima. Tegul vien laimė jus aplanko, – Būkit laiminga ir sveika.

Raktažodžiai: , , ,

***

Šią džiugią dieną pas Tave skubu Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais, Man niekas kitas šiandien nesvarbu, išskyrus laimę Tavo akyse Mamyte.

Raktažodžiai: , , ,

***

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto.. Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume.. Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, Apkloji liūdinti sušildančia skraiste Ir norisi, kad jie – nebylus žodžiai, Tūno jie mano viduje, pasiekt pasaulyje Jautriausią širdį ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.

Raktažodžiai: , ,

***

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA, Po tavo glostančia ranka mes vėl maži, Delne Tu mus keliais ir klystkeliais neši, Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą. Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA, Ir kaip vaikai, mes žadam būt geri, O Tu žiūri, Tu taip šiltai žiūri, Kaip mes apleidžiame vaikystės erdvų namą.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mama tu gera.. Mama tu švelni.. Mama tu esi, puiki ir nuostabi..

Raktažodžiai: ,