Archyvai ‘Motinos dienos sveikinimai’ tema

***

Kai apsiniaukia saulės spindulys, Kada laukai ir pievos ištuštėja, Matai, kaip grimzta metai vis gilyn Ir pajunti, kad puse kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties Ir dienos, metai lekia greitai. Mes linkim iš visos širdies Su ugnele širdy toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, Bet linkime – tebus jos tiek, kiek […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Mamyte, mama, langus drobule balta uždenkit, Lai šoks naktis už lango šokį trankų. Ir leiskit prieš Jus mums nusilenkti, Ir išbučiuot kiekvieną raukšlę ranku.

Raktažodžiai: , ,

***

Mes laimės palinkėsim, kažin kur bebūtum, Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos.. Nei liūtys rudeninės, nei šiaurės vėjo gūsiai, Tavo namų šilumos neblaško niekados.

Raktažodžiai: ,

***

Nejaugi tau septyniasdešimt, mama, Nejaugi tiek jau nuvedė takai ? Kiek kartu aušros aušo, naktys temo Nejaugi tavo jau žili plaukai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Numegzk man Margą pirštinėlę, Apskleisk gėlėtą skarelę… Dar daugel metų, Sengalvėle, Žydėki mums obelėle !

Raktažodžiai: ,

***

Nuo žemės delno kyla žalias daigas, Viršum galvos padangių žydruma. Aš bėgau prie Tavęs, kaip mažas vaikas, Tave ir saulę šaukdamas “Mama”. Tu man sakau, tu man kartoji, mama: Yra keliai, keleliai ir takai, Kuriais į širdį, kaip į bendrą namą, Ateina žmones – dideli vaikai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Pažvelk, mamyt, pro langą – Tyliai žvaigždės krenta, Ir tylumoj – ant gatvių, ant stogų Vėjelis švelniai glosto Tavo plaukus Te širdyje Tau būna lengva Ir skaidru.

Raktažodžiai: , ,

***

Praeina metai, kaip šešėliai nykūs, Praeina metai, kaip šviesi žvaigždė, Tik Tu, tik Tu, su baime juos sutikus, Tik Tu lieki, silpna žmogaus širdie … žmogaus širdie, ant amžinojo kelio, Kiek daug, kiek daug tu garbini stabų ! Drebi pabūgusi trapaus rudens lapelio, O nebijai nei vėtrų, nei žaibų.

Raktažodžiai: , ,

***

Prigeso žydros akys. Pasenai. Sunku gyvent ir būt vienai. Sunku prie karvės ir daržuos Skarelė apsirišk ir atvažiuok . Mums reikia tavo rankų ir širdies, – pušynai neilgai liūdės. O jei palikti bus sunku, Tai atsivežk miškus, laukus, Dangaus rėželį virš trobos, Ryšelį tarmiškos kalbos ..

Raktažodžiai: , ,

***

Tau mamyte, dėkoju už viską: Už gerumą, už ta rūpestėlį. Na tai kas, kad plaukuos šerkšnas tviska, Tiktai šalna širdies nesugėlė. Kaip gerai, kad esi tu pasauly, Kad galiu prie Tavęs prisiglausti, Tu vienintelė moki suprasti, Tu vienintelė moki atjausti.

Raktažodžiai: , , ,