Archyvai ‘Motinos dienos sveikinimai’ tema

***

Miela mama, ar matai, pakilusi šį šventės rytą: tarsi pavasarį paukšteliai giesmeles meilingas gieda, džiaugsmingai sveikina ir laimės linki išaušus tavąją gimimo dieną! Pažvelk pro langą, ar matai: žiema, nors dar vis tikisi padžiuginti akis nežemiško baltumo sniegu, jau pamažėle traukiasi, neatsilaikius prieš tavo širdies šilumą galingą, prieš tavo žavesį ir tobulumą ypatingą! Panorusi varžytis […]

Raktažodžiai: , , , , , ,

***

Kas vakarą niūniuoja Liūdnąsias lopšines, Glėby tave supuoja, Kol dar esi maža Basom kojelėm bėgai, Netyčia pargriuvai o kas tave paguodė Kai graudžiai tu verkei? Mamos tik švelnios rankos Primins senas dienas, Mamos tik vienas žodis Vėl taps šviesia žvaigžde.

Raktažodžiai: ,

***

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve. Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti. Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saule. Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme. Tu tokia stipri, kad galėtum būti vyru. Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti. O tu viskas drauge – nes tu mano mama!

Raktažodžiai: , ,

***

O buvo saulės,vėjo – buvo visko, Svajonių laivas blaškės audrose. Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko, Ne kartą džiaugsmas degė akyse. Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo. O tu likai švelni, likai rami, Nes tu skausmus ir negandas mokėjai Paverst šypsniu, praskaidrint viltimi.

Raktažodžiai: ,

***

Pasėdėk parymok sidabruotą galvą parėmus, Tolsta, tolsta gražiausi gimtinės takai: Žinom, kad atiduotum savąją širdį, Kad laimingi tik būtų tavieji vaikai. O dienos liūdnos ir laimingos, Ištirpsta džiaugsmo šurmuly. Te nieko šiandien tau nestinga, Aplinkui šypsos artimi…

Raktažodžiai: , ,

***

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy, Kiek daug geru darbų nudirbo tavo rankos, Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dejavo tik viena – tavo širdis. Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas, Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos, O laikas tekartoja:”Nepalūžti,nepavargti ir gyventi, gyventi!”

Raktažodžiai: , , ,

***

Šie žodžiai mano mama,tau brangioji, Aš juos skiriu šiandieną vien tik tau, Ir iš visos širdies už nerimą dėkoju Už nemigos naktis,už viską ką gavau!

Raktažodžiai: , ,

***

Juk kūdikio verksmas gražiausia daina, Juk kūdikio džiaugsmas – mamos dovana ir nemigo naktys netenka reikšmės, Kai lūpos dukrytės tau “Mama” šnibždės!

Raktažodžiai: , ,

***

Žydėkite kaip visos gėlės žydi, Ir būkite jauna jauna Atleiskite, kad laimės jums nepalinkėjau Gėlė laiminga būna visada Tegul visuomet šypsosi jums saulė Tegul visuomet neduoda jums liūdėt Gimtadienio proga dovanoju laimės saują, Ir viso to ko MAMAI galima linkėt

Raktažodžiai: , , ,

***

Mieloji mama, tu buvai ir liksi Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu. Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi. Sugrižti trokštame kur tu, Kur senas beržas, kur gimtinė, Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama širdy tavojoj meilė begalinė.

Raktažodžiai: , ,