Archyvai ‘Meilės sveikinimai’ tema

***

Tyli naktis, visi jau miega, sapnai ramina tūkstančius žmonių. Tai aš viena seniai nemiegu, rašau tau laišką ir liudžiu. Atleisk, kad taip ilgai tylėjau, kad taip ilgai tau nerašiau laiškų. Neužmiršau, rašyt kasdien norėjau, bet vis pradėti būdavo sunku. O tu rašyk man viską, viską. Aš tavo žodžių laukiu nekantriai..

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kaip norėčiau tave pamatyti šia minutę dabar, kai rašau, Ir viską, ką jaučiu pasakyti Gal žodžiais būtų ir lengviau. Kiek kartų norėjau ištarti Norėjau ištarti “myliu” Bet kai mačiau tave tylėjau Ir jutau, kad ištarti negaliu. Mylėk, kol meilė tau liepsnoja Mylėk, kol kupina jėgų Ateis diena, ateis žiaurioji Ir pravirksi be draugų Ne kas […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Vėl vasara žydi laukinės rožės Balti žiedai sakys: “Myliu tave” O kai rudens šalna nuskriaus jų švelnų grožį Ieškosim jų mes širdyse Jei meilė pasiliks – žydes laukinės rožės Ilgai, ilgai tik tau ir man.

Raktažodžiai: , , ,

***

Aistringo vandenyno fantastiškam dugne. Iškelk. Atidaryk mane. Tiktai neperleisk. Neperleisk niekam. Sunaikink mane, tik leisk bent akimirkai nušvisti tuo ką turiu, ir ko neturiu. Kaip savo kūdikį mane išvystyk, pakėlusi nuo žemės rankų nešvarių.

Raktažodžiai: , , , ,

***

O tu gražus! Daug kas įsimylėtų. Ir akys spindi nuostabiai gražiai Bet aš žinau iškart jos glamonėtų, Paskui paliktų šaltos, kaip ledai. Patikėk, aš ir vėtroj ateisiu. Ir tada, kai žaibai sutviskės. Patikek. aš ne pykti tau nešiu Aš atnešiu tau žiedą gėlės.

Raktažodžiai: , , ,

***

Aš prisimenu tą tamsią naktį, Kai žvaigždes žibėjo aukštai Kai prispaudęs mane prie krūtinės Apie laimę dainas dainavai. Ir kaip su meile aš klausiaus Apie laimę skambiųjų dainų Man taip norėjos sušukti “Brangusis aš tave myliu” O tu lyg visą tai supratęs Mane suspaudei glėbyje tvirtai Ir spindinčiom akim pažvelgęs Mane pabučiavai karštai, karštai. Aš […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Aš žinau, tu žodžio nepratarsi, Nepaduosi rankos išdidus … Vien tik akys pasakys be garso Pyksti, džiaugiesi, ar sunku. Tu neprimeni man to, kas jau praėjo Ir neliesk užgijusių žaizdų, Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom, Jei šiandien liūdna tau, tai man sunku.

Raktažodžiai: , ,

***

Esu ne toks, aistra aptemdė mano veidą Ir tai manos širdies lig šiol pažint neleido, – Pažvelki jo gelmėn, surasi ten lobyno: švelnumą, polėkį, jautrumą begalinį. Dabar jų nematai, o jūroje audringoj, Kai vėtra siautėja, žaibai ugniniai sminga, Ar matome kriaukles, perlus ir jų grožybę ? Gal draugauti aš nemokėjau Juk meilė buvo mums karti, […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Iki pasimatymo ! Rytai nuraudo. Iki pasimatymo – Dangaus ugny. Retai, retai, Mes vienas kitą matome, Bet iki pasimatymo ! Ir buk rami. Kartus likimas man ne svetimas – Tu tą žinai Išsiskyrimas man ne svetimas – Keliai suves. O skirta dalia rasime tik patys mes Tad iki pasimatymo ! Ir lauk manęs.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Išsiskiriant širdį nudiegia Jauni trumpam susitinkam. O vakaro saulė – Ant bėgių … Kaip tikslas, Kuriuo gyveni. Taip noris gyventi pasauly, Ilgėtis, į mylimą lėkt Skubėti nuo saulės į saulę skubėti Ir … Jos nepasiekt.

Raktažodžiai: , ,