Archyvai ‘Meilės sveikinimai’ tema

***

Ateik – kada tuščia ir šalta, kada temstant iš visų kerčių pradeda kelti galvas prisiminimų šešėliai, kada tyla užgriūva, ir nori šaukti, šaukti, kad ausyse nuo tylos nespengtų. Ateik – kada rudens rytą lango stiklas verkia, kada paukštis, kuriam nelemta grįžti, kada nublunka visos šventės spalvos… Ateik – kada kiekvienam lange saulė šviečia, kada širdis […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Laukiu tavo žingsnių, Laukiu tavo balso. Laukiu tavo žodžių Ir šiltų delnų… Laukiu tavo laiško, Laukiu tavo juoko, Kaip stebuklo laukiu – Nors gerai žinau, Kad šalia gyvena, Vasara alsuoja Paslaptingas, keistas, piktas Laukime.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Būk apsvaigęs nuo meilės, nuo viso gyvenimo meilės!. Galbūt ir tas didysis stebukladaris Gyvenimas, apsvaigintas meilės kerų, žarsto aušras, siunčia vėjus ir audras, pasivertęs paukščiu, sklando virš mūsų kviesdamas mintimis pakilti į Dangų.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tu prispausk mane, kaip atspaudą prie savo širdies, Kaip atspaudą prie savo lūpų. Nes stipri, kaip mirtis yra meilė ir nuožmus, kaip pragaras pavydas.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kai rytas varvantis aukso lašais Norėjo paliesti man miegančiai skruostą. Pabudus išvydau, kad savo laiškais Nubėrei visą vaivorykštės juostą. Tuose laiškuose sudėjęs buvai Neapsakomai trapų vasaros jausmą Net mėlyną rožę man nupirkai Kad pajusčiau krūtinėje džiaugsmą… Kaip gaila, kad vasara baigės staiga Ir mėlynos rožės tikriausiai jau vysta, Bet laiškas tavasis ryto rasa Dar kartkartėm […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.

Raktažodžiai: , , ,

***

Jei myli – skambinki per dieną 100 sykių, tu šauki į ragelį ir šnabždėki tykiai, aistra tu žmogų mylimą svaiginki, maldauk, žadėk, grasinki ir užginki alsiai lūpas ir akis, kai jos kalbės, kai nieko nesakys ir kaklą liemenį tu surakinki rankom – te praregi akli te regintys apanka, mylėki taip lyg tūkstančiai mirčių. Tavęs čia […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mano mylimas vyre, tos žvaigždės, kur skrieja, – Tai lyg kelias Tau paukščio lemty. Tu esi mano rytas, kau laimė užlieja… Rodos, plaka tarp mūsų širdis. Neatsiejami tapo mūsų likimai, – Be Tavęs jau gyvent negaliu. Vyre mano, beribiai mūs meilės žvaigždynai Tapo mano ir Tavo keliu.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Į mūsų gyvenimą ateinantis ruduo Lai atneša Tau mano šilumą ir meilę. Tu man esi brangi – negali nieks atstot… Vien tik pavasarių Tavos jaunystės gaila.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tu – mano pasakų skliautas žvaigždėtas, Į kurį lyg į jūrą brendu. Nepalik širdyje niekam vietos, – Aš tave paslaptingai jaučiu. Tu – mano sapno žavingoji paukštė, Skrydis vyriškos meilės, aistros. Už beribį artumą, atleiski, – Mūsų meilė ir laimė plasnos.

Raktažodžiai: , , ,