Archyvai ‘Kalėdiniai sveikinimai’ tema

***

Linkiu, kad tavosios Kalėdos pažirtų sniegu sidabriniu, kuris paverstų tavo norus pačia tikriausia realybe.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kalėdų šventą rytą teišsipildo norai: kad širdis mylėtų, kad svajonės nenurimtų, kad laikas neskubėtų, švelnumas lūpomis kalbėtų ir angelai sargai visur tave lydėtų.

Raktažodžiai: , , ,

***

Norėčiau tau padovanoti mažytį pasakų nykštuką. Jis nepavargtų tau kartoti: daug laimės, meilės ir sėkmės dar truputuką. Linksmų švenčių!

Raktažodžiai: , , ,

***

Kai suskardens šventos nakties varpelis, eglučių šakos žvakėm sumirgės, žvakučių virpesiai – likimo pirštai, ši vakarą tau laimės palinkės. Linksmų Kalėdų.

Raktažodžiai: , ,

***

Daug baltų žiemos svajonių. daug senelio dovanų. Tyro juoko, linksmo žodžio per Kalėdas tau linkiu.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kaip tyliai tyliai snaigės krenta, barbena šaltis į palangę, taip teateina laimė nejučia , kartu su šventine kalėdine dvasia. Šiltų ir džiugių Šventų Kalėdų.

Raktažodžiai: , , ,

***

Linkiu daug šiltų batų, megztų kepurių, braškių uogienės, karštos kavos, pūgos, pūkinės kaldros, stebuklų nakties ir gražiausios kloties. Linksmų Kalėdų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Jau žemę gaubia šaltas gruodžio grožis,
Pražydo ant langų ledinės baltos rožės.
O širdys virpa – tai Kalėdų ilgesys..
Lai įsižiebs viltis žvaigždynų spindesy.
Su Šv. Kalėdom.

Raktažodžiai: , , ,

***

Spindėkite širdies šviesa žvakutės,
Eglute, puoškis šventiniais žiedais.
Tegu žaisliukuos džiaugsmas, laimė supas
Kalėdų šventės niekad nesibaigs. Su Šv. Kalėdom!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kalėdų šventės nuskamba varpais,
Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis.
Lai linksmos būna jos!
Na, o Naujais
Turtingi būkite idėjom ir darbais.

Raktažodžiai: , ,