Archyvai ‘Kalėdiniai sveikinimai’ tema

***

Lai tyliai sužvanga varpeliai, Žvakutės dega pakiliai, O sapnuose eglutė kvepia Ir šerkšnas žydi įmantriai, Žinau, jaučiu ir laukiu meto stebuklingo, Kalėdom pavadinto jaukiai ir mielai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kvies į svečius eglutė pasipuošus
Ne vien žaisliukais, mirgesiais šviesos,
Širdim sutikt artėjančias Kalėdas,
pajusti dvasioj šventę nuolatos.

Raktažodžiai: , ,

***

Kai ateina jau Kalėdos, tuomet baigias visos bėdos. Visi tampa sažiningi, geručiukai ir tvarkingi. Suprantu, kaip tau sunku, ir užuojauta siunčiu linksmų švenčių!

Raktažodžiai: , ,

***

Baltas Kalėdų Angelas
Daugel darbų nudirba:
Žadina, budina žmogų
Kol jo širdis suvirpa.
Savo sparnais nušluosto
Mūsų kasdienį stalą
Ir ašarėlę nuo skruosto
Vargano, mažo žmogelio.
Rankomis stengias nuplauti
Purvą nuo mūsų kojų.
Baltas Kalėdų Angelas
Savo baltumą aukoja.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kalėdos – stebuklų metas. Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums grąžią viltį ir tikėjimą. Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai, priversdami mus pagalvoti, kad vis dėlto gyventi norisi. Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą. Tedovanoja Jums Kalėdų Senelis džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui lai nepalieka vietos.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kaip pirmąjį kartą, taip šimtąjį kartą,
Taip tyliai atsiveria pasakų vartai
Ir tyras šaltinis ištrykšta po langu,
Ir dvylika gulbių pakyla į dangų.
Nukrinta žvaigždė kumeliukui ant karčių….
Pražįsta ne vienas – o šimtas paparčių.
Nereikia šią naktį aštraus kalavijo-
Te džiaugsmo ir laimės susipina gijos.
Balti avinėliai mekena prie vartų:
Brangieji – Kalėdos, Naujieji ateina.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta,
Kaip gyventa… O kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei. Laimingų švenčių!

Raktažodžiai: , , ,

***

Užtenka žodžių – te jausmai
Taures pripildo,
Kaip krištolas, kaip snaigė
Savo tyrumu
Te Jūs troškimai, svajos,
siekiai išsipildo !
Te židinys sušildo, kai sunku. Linksmų švenčių!

Raktažodžiai: , ,

***

Kad žmonės šypsotus ant vieškelio balto,
Kad saulė šypsotus virš Jūsų galvų.
Kad lietūs nuplautų ir skausmą ir kaltę,
Kad sniegas užkirstų ant sielos žaizdos.
Kad niekas ir niekad, nieko neskriaustų,
Kad niekas nebūtų mažu.
Kad viskas į gerą, kad viskas iš naujo
Kad viskas Jums būtų gražu.
Su šventėmis!

Raktažodžiai: , , ,

***

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,
kūrybinio impulso naujiems pradėti,
lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos
ir džiugios šventinės nuotaikos linkime
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Raktažodžiai: , , ,