Archyvai ‘Kalėdiniai sveikinimai’ tema

***

Kai baltas angelas Tau ranką tiesia, Imi tikėt, kad greit aušra nušvis.. Ir gruodžio ilgesys ne amžinas – Atėjo Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis. Su Šventom Kalėdom!

Raktažodžiai: ,

***

Šv. Kalėdų nuostabi naktis Tegul išsklaido nerimą ir baimę, Tegul užgimsta vėl nauja viltis, Kuri tikėjimą gyvenimu grąžina. Tegul sugriūva ir prasmenga viskas, kas žmogiškumo šviesą tik užstoja, Tegul Naujųjų Metų sniegas Visas skriaudas tiktai džiaugsmu užkloja.

Raktažodžiai: ,

***

Norėjau pagauti snieguolę ir paklausti ar matė Tave, bet nespėjau ištart Tavo vardo, kaip ji tyliai ištirpo delne.

Raktažodžiai: ,

***

Labas, Čia Kalėdų Senelis, Ar gera buvai? Ar neišdykavai, nesikeikei, nepaleistuvavai? ..Tai pradėk, nes aš tau kiekvienais metais dovanu nežadu nešiot..

Raktažodžiai: ,

***

Iš anksto pakviesim Kalėdų senelį, Kad jis su maišu Nepreitų pro šalį.

Raktažodžiai: ,

***

Kai suskambės kalėdiniai varpai Ir pasakose pasipuoš eglutės, Lai užsimirš kasdieniniai vargai Ir kils dar noras žemėje pabūti. Tegul ištirps žvakučių liepsnose Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas, Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

Raktažodžiai: , , ,

***

Ateik Šventų Kalėdų naktį Man savo pasaką pasekti. Lai prisipildo stebuklu Grytelė draskoma vilkų. Lai užsilopo stogas kiauras Ir praplatėja stalas siauras. Te išgaruoja visos baimės, Tegul visiems užtenka laimės Nors vieną naktį per metus. Atsiųski savo stebuklus.

Raktažodžiai: , ,

***

Štai ir vėl Kalėdos, štai ir vėl žiema, Te Jus laimė lydi gėrio kupina, Te žvaigžde ji šviečia ilgus dar metus, Te mylėti kviečia, laimina visus. Te nebūna niekad barnių ir gėlos, Tegul laimė šviečia visuos veiduos.

Raktažodžiai: ,

***

Kūčių stalas žvakelėm mirgės Metų vargas atrodys toks lengvas, O namai prisipildys Tikėjimo, gėrio versmės. Tu ištieski kažkam artimam Nuo darbų gal pavargusią ranką Ir širdingai linkėk Susitaikymo, ramybės, vilties.

Raktažodžiai: , ,

***

Šventų Kalėdų džiaugsmas Apglėbia šiluma. Jau artinasi šventė, Palaimą nešdama. Ir suvirpės vėl širdys Nuo spindinčių kerų. Linksmų šventų Kalėdų Ir metų Jums gerų!

Raktažodžiai: , ,