Archyvai ‘Gimtadienio sveikinimai’ tema

***

Už tai, kad gimei šito amžiaus antroj pusėj,
Už tai, kad esi, kad graži ir laiminga būsi,
Už tai, kad dar laukia daugybė nežinomų miestų,
Už tai, kad negandos tavęs niekada nepaliestų,
Už tai, kad vakar – nublukęs žaisliukas vaikystė,
Už tai, kad tau leista ilgėtis, tikėti ir klysti,
Už tai, kad kažkas pasitiks, iš nuostabos garsiai sušukęs,
Už tai, kad migla [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Neryk gyvenimo
Dideliais kąsniais,
Negerk springdamas
Dideliais gurkšniais.
Kąsk gyvenimą
Mažais kąsneliais.
Gerk mažais gurkšneliais.
Imk į save tik tiek,
kiek gali.
Skonėkis.
Patirk malonumą!

Raktažodžiai: , , ,

***

Jei apvils Tave pasaulis
Nesirūstink, neliūdėk!
Liūdna šiandien – pakentėk:
Lauk ir vėl sugrįžtant saulės. Šio gyvenimo varguos
Ateitim gyvena siela
Džiaugsmas širdį Tau paguos;
Kas praėjo, bus jau miela…

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenimas -
Tai didelis stebuklas,
Kurį suvokti ne visada gali.
Kas kartą tenka
Sau mažiau palikti
Save kitam lyg skolą
Atiduok…
Toksai gyvenimas.
Toksai. Ir nieko tragiško.
Tokia, gal būt, visa žmogaus dalia,
Ieškodamas erdvės aukščiausio taško
Kažkam esi šviesa ir šiluma.

Raktažodžiai: , , ,

***

Lai visad Tau padeda svajonės.
Iš jų išsirink pačią gražiausią ir,
pavadinęs ją gyvenimo tikslu, siek jos įgyvendinimo!

Raktažodžiai: , ,

***

Tai, ką gali stipriausieji, gali ir tu,
Lai tie žodžiai tampa gyvenimo devizu,
Lai jie tau padeda įveikti bet kokią kliūtį,
nugalėti visus sunkumus.
Su gimtadieniu!

Raktažodžiai: , , ,

***

Lai visad Tave lydi meilė.
Žmogus gimsta iš meilės,
vadinasi, meilei, džiaugsmui
ir kūrybai jis yra sutvertas.

Raktažodžiai: , , ,

***

Nesistenk būt gražiausia gėlė –
Gražios gėlės nežydi ilgai…
Būk tylia, paprasta ir gera
Ir visi bus aplinkui draugais…
Sužydėk, tik nebūk per ryškia…
Nedalink savo grožio visiems
Ir žinok ateis tas – kas nuskins
Pavadinęs gražiausiu vardu.

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenimas kupinas netikėtumų,
Lyg upėj – slenksčiai, dideli kriokliai.
Taip radome ir lai taip būna, -
Sunkumuos keičiasi veidai.
Žmogus galingas. Tad linkim Tau stiprybės,
Sveikatos, meilės, artimų žmonių…
Lai bus gyvenimas beribis,
Platus lyg upė be krantų.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mūs metus nusinešė šaltinis
Rodos, mažas toks, o toks stiprus
Tik širdy paliko begalinis noras
Vėl atsiaugint sparnus
Lai per sniegą bėga Jūsų viltys
Te gyvena jaudulys vidinis
Kad sulauksim geresnių laikų.

Raktažodžiai: , , ,