Archyvai ‘Susipykus’ tema

***

Draugai – kokie jie būna žiaurūs, O kartai švelnūs ir geri Draugai – kokie jie būna brangūs, Kai kažkodėl jų netenki.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kam baltuoja alyvos šakutės, Jei manęs tu mylėt negali! Kam tos niekšiškos priesaikos tavo Jei tu kitą merginą myli? Kam gyventi, jei viskas praeina? Kam mylėti, jei meilė – kančia? Kam pasakius „Karštai myliu tave“, Po kiek laiko atšauti „Jau ne“.

Raktažodžiai: , ,

***

Laiškai suplėšyti , gražintos nuotraukos, Net veido bruožai dingę atminty Kodėl tada prisiminimų nuotrupos Taip skaudžiai sujuda širdy.

Raktažodžiai: , ,

***

O mano meile! Supratęs tave, Pažinęs tave, Nugalėjęs tave… Aš nesuprantu savęs išeidamas.

Raktažodžiai: , ,

***

Pasibučiuokim, ir geros kloties Manęs nelauk; užmirški, jog buvau, Ir aš džiaugiuosi iš visos širdies, Kad taip sėkmingai laisvę atgavau. Sudie, – nebeminėkim padažų O jei kada ir susitiksim mes, Te bus išdildęs laikas iš veidų Visas tos meilės buvusios žymes.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tu neprašei širdies, tau nereikėjo meilės, Tik perėjome kartu kelias gatves. Aš noriu grįžti paimti tavo ranką, Priglausti ją prie degančios kaktos.

Raktažodžiai: , ,

***

Širdis man verkia: tavo sielą Suprasti vienas aš galiu, Bet skirta eit man, mano miela, Kitu gyvenimo keliu. (Maironis)

Raktažodžiai: , ,

***

Tu netiki, kad aš prasta Ir mintyse tu vėl mane atrasi. Tik aš jau būsiu gal kita Ir tu kitaip mane suprasi!

Raktažodžiai: , ,

***

Tu sakei, kad gyventi sunku Netiesa – man gyvenimas – laimė Jos ne visad turiu, sutinku, Bet ji juk neateina savaime. Tad daugiau nesakyki sunku Nieko gero nebūna savaime… Jeigu mudviem lemta išsiskirti Išsiskirkime gerais draugais. Kam be reikalo draskyti širdį Smulkmenų ir priekaištų nagais. Jei priėję mūs draugystės krantą Kai jau niekas mūsų neberiš […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tu sapnavai, kad dievas tu buvai, esi ir būsi, Ir kad įminti žemės mįslei raktą suradai … Bet Dievas tarė: „Niekas tu esi, buvai ir būsi.“ Ir niekas… nubudai.

Raktažodžiai: , ,