Archyvai ‘Palinkėjimai’ tema

***

Gyvenime svarbiausia tikėti Tikėti tuo kuo esame Tuo apie ką svajojame Tikėti savimi ir gyvenimu.

Raktažodžiai: , ,

***

Palaistyk medžius, kai šauks iš karščio Ir jūrą atpažink vandens laše. Tik ilgesio nereikia šaukti garsiai Nereikia saulės vadinti nakčia. Mokėki gyventi kas dieną, kas sekundę Tegul pro šalį dienos nepradunda Ir jos ilgesnės būna už metus. Ženk per gyvenimą šuoliais audringais Kurdamas laimę sau ir kitiems Nes, žinok tik tas yra laimingas Kas gyvena […]

Raktažodžiai: , ,

***

Sušilkime visi Prie žmoniškumo laužo – Ir tie, kurie linksmi, Ir tie, kurie liūdni. Ir šitos šilumos Lyg duonos atsilaužkim – Ir būsim geresni, Ir būsim sotesni.

Raktažodžiai: , ,

***

Sūpauja saulę šaltiniai žydri, Žydintys medžiai čiulba ir šnara. Būkime švelnūs, būkim geri šitokią dieną pavasario gerą! Būkime žodžių gražiausių verti, Būkim net sau dideli ir saulėti. Tarsi du poliai – dvi stygos širdy, Leiskim tik vienai garsiai skambėti! Šviesūs išlikim rudens šėlime, Pereikim švelnūs per negandų griūtį. Tiek negerumų vaikšto žeme, Kad negeri nebegalime […]

Raktažodžiai: , ,

***

Jūs nusišypsot – mums širdy šviesiau. Jūs juokiatės – ir mums smagu krūtinėj. Mes su Jumis gyvenimu pusiau Ir meile, ir džiaugsmu dalijamės. Jums – mūsų darbas, polėkiai, daina. Gražus troškimas santaikoj gyventi. Te kiekviena gyvenimo diena Jums būna nuostabi mažytė šventė.

Raktažodžiai: , ,

***

Margina iš lėto klevas susimąstęs Auksaspalviais lapais rudenio kilimą… Ir gėlė švelniausia, ir vingriausias raštas Jums vienai paskirtas dieną šią gimimo.

Raktažodžiai: , ,

***

Ne visos audros nuoskaudas palieka – Po jų sušvinta mėlynas dangus… Tegu tikrove virsta Tavo siekiai, Lai negandų Tavam kely nebus.

Raktažodžiai: , ,

***

Širdim linkiu Tau ryžto, ištvermės, Sėkmė tegu kiekvieną sykį lydi! Keturiasdešimt sykių teskambės Šios taurės už taip nuostabią jaunystę.

Raktažodžiai: , ,

***

Į šaltą, sūrią ašarą Pavirtę klaidos Nubyra skruostais, O šviesa vėl kviečia eiti Ir tiktai pats gali išmokt Kliūtis apeiti, Ir tiktai pats gali surast Tiesiausią kelią, O mums belieka palinkėt Sėkmės ir valios…

Raktažodžiai: , ,

***

Tyrumas negandas visas nutolins, Jei tik netruks ant lūpų šypsenos. Tebus gyvenimas – švelnus prisiglaudimas, Tebūna darbas – mėgstamas užsiėmimas, Telydi meilė- lyg švelnus likimas…

Raktažodžiai: , ,