***

Lai Jūsų meilė kyla lyg neaprėpiama jūra,
Nuo vilnies, nuo vilnelės – tolydžio gilyn ir platyn.
Lai Jūsų meilė, kaip jūra gili niekados neišsenka,
Tegu niekas jai išsemt ar atšaldyt jėgų nesuras.

Raktažodžiai: , , ,

Parašykite komentarą.