***

Tu išėjai…Daugiau nebeateisi, nutolo žingsniai vakaro aide. Rūstus teisėjas – sąžinė mus teisė, rūstus teisėjas nuteisė mane… Daina nutrūko, posmai sudaužyti ir niekas jų netęs, nebetaisys. Tu išėjai…Širdis tokia mažytė, kodėl toks didžiulis ilgesys?

Raktažodžiai: , ,

Parašykite komentarą.