***

I want to live in Switzerland where the mountains are higher than the taxes.

Raktažodžiai: ,

Parašykite komentarą.