Raktažodžiai ‘vestuvės’

***

Jūs rankom keturiom kelius į laimę tiesit – Kartu pavasariai žali ir vasaros žydės. Kartu ir džiaugsitės, kartu liūdėsit Ir tyliai lauksite trečios širdies, Nebus visos dienos vien linksmos ir smagios Ir saulė ne kasdien vienodai švies. Lai meilė – kelrode žvaigžde sužibus – Jums vieną kelią kuo ryškiau nušvies.

Raktažodžiai: , , ,

***

Būkit laimingi, meilėje vienas kitą suradę, Būkit laimingi vienas kitam likimus patikėję! Lai Jūsų širdyse visad pavasaris žydėtų, skambėtų juokas, lietusi daina, kad Laimė būtų amžina!

Raktažodžiai: , , ,

***

Nesibaigs lai metų metais Medaus mėnesio verpetai! Kopinėkit meilės medų — visą amžių metų metais! Sau svajonę pastatykit — tarsi korį nulipdykit Platų avilį vaikučiams — Jūsų meilės pabiručiams. Medum šeimą sulipdykit… turtui vaško padarykit Ir uždekit meilės žvakę, savo gerbūvį pastatę. Kopinėkit meilės medų, kad pritrūktų meilei metų!..

Raktažodžiai: , , ,

***

Ar žinai, kad šioje šventėje tik Tu pati esi didžiausia šventė man. Savo dėkingumą norėčiau išreikšti dovanodamas Tau ne tik gražius žodžius, bet ir pasižadėdamas būti Tavo artimiausiu žmogumi ateityje. Begales kartų stebėdavau Tave besipuošiančią į teatrą, besirengiančią į darbą, besiruošiančią į svečius, beiš-lydinčią mane į darbą… Tu visuomet buvai gražiausia. … man reikia tik […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Noriu, kad Tavęs pavydėtų viso pasaulio gėlės, nes kuomet glaudžiuosi prie Tavęs, svaigstu mūsų artume. Kiekviena diena padovanoja man begalę gražių akimirkų su Tavimi. Noriu Tau priminti mūsų svajones. Jeigu iš jų būtų galima sukurti dangų, debesų platybės nusidriektų toli už horizonto. Mūsų svajonių išsipildymas užgožė bet kokias menkas nesėkmes. Noriu, kad Tavęs pavydėtų Saulė, […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus. Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus. Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų. Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų. Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę, Viską viską dabar jau perpus – visą ilgą gyvenimo kelią.

Raktažodžiai: , , ,

***

Gal pasakų Karaliai barstė debesynuos sniegą, Kai meilės angelai plasnojo virš širdžių… Tarytum rožių žiedlapiais baltais svajonių vėjas Jums išpuošė gyvenimo kelius. Laimingi būkit savo meilės dieną lyg Karaliai… Nėra didesnio žemėj turto, negu radot Jūs. Branginkit vienas kitą nuolat ir mylėkit amžiais! Dovanotą laimę laikykit amžinu turtu.

Raktažodžiai: , , ,

***

Dabar jau AŠ po truputį išnyks. Liks MES. Tas žodis ir gilesnis , ir tauresnis. Jo turinys didės ir augs kartu su metais. Bet ne savaime augs. Kiekvieną dieną reikės ką nors į jį įdėti. Įdėti žmogiško žvilgsnio, širdies, minčių, ir gyvenimiškosios išminties, norint, kad MES skambėtų kaip skaidrus indas iš kurio gėrėt už pirmąjį […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Būkite verti savo meilės prisipažinimų visą gyvenimą. Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesuprastų niekas kitas žemėje. Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Sugebėkite išklausyti vienas kito net labiausiai prislėgti ištuštėjusios dvasios. Taip kaip negali žemėje gyventi įsimylėjėliai vienas be kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos. Te Jūsų troškimas, padaryti […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Sukūręs šeimą tvirtas būk Lyg ąžuolų žalia giria, Nes uošvienė Tave išplūs Ir uošvis neužtars varge… Paėmęs žmoną, geras būk, Nes Tavo priesaika duota, Kad negalėsi jaunas dūkt, Kad Tavo laimė surišta. Žinok, laikysi tris kampus Vaikais, žmona ir uošviene… O kai ketvirtas kampas grius Tuomet Tave mes guosime. Jaunystės vyriška dvasia Iš vyrų neatimama!

Raktažodžiai: , , , ,