Raktažodžiai ‘Velykos’

***

Šliaužia gyvatė per mišką, prišliaužia upelį, ir galvoja kaip persikelt į kitą pusę, pamato plaukiančią medūzą, ir sušaukia:
- Medūza, medūza perkelk į kitą upelio pusę.
Medūza sako:
- Sėsk ant nugaros ir perkelsiu. Priplaukė upelio vidurį medūza ir galvoja nert ar nenert, tuo pačiu gyvatė galvoja – gelt ar negelt. Tad išgeriam už draugystę, kad šv. [...]

Raktažodžiai: , , ,

***

Per Šv. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas – linksminkimės.

Raktažodžiai:

***

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

Raktažodžiai: ,

***

Nerimuosiu aš eilučių,
Nes nemoku to daryt.
Tau linkiu skaniu margučių,
Ta galiu aš pasakyt!
Su. Šv Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Kad Velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.

Raktažodžiai: ,

***

Kadagys žaliuoja,
Šviečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai!

Raktažodžiai: ,

***

Šią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį.

Raktažodžiai: , ,

***

Girtutis zuikutis ridena baranką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: , ,

***

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką.
Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka.
Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: , ,