Raktažodžiai ‘Velykiniai’

***

Pabuskime visi, prikelkim sielas, Vien Meilei, Laimei būkim atviri. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai:

***

Pasveikinkim bundančią žemę malda – Artėja lauktoji šviesi valanda: Lyg krištolas tyras varpų skambesys Tuoj džiugią naujieną visiems pasakys. Pasveikinkit bundančią žemę malda Ir būkit laimingi kasdien, visada!

Raktažodžiai: , ,

***

Po džiaugsmo margutį į širdį, Po laimės margutį į mintį, Po meilės margutį į žodį, Kad šiltos Velykos pabudintų grožį.

Raktažodžiai: , ,

***

Ridu ridu margučiuką Atvelykio takučiu. Nupiešiau ant jo paukščiuką, Kad užtektume dainų, Kad žydėtų mūsų dienos, Darbus laimintų dangus, Kad sugriūtų kreivos sienos, Kai tekės sėkmės medus!

Raktažodžiai: ,

***

Vėl su pavasariu prabuski, prisikelki, Vėl širdyje pražyski žibute. Su varpo dūžiais kilk naujai gyventi, Su Aleliuja pilna krūtine!

Raktažodžiai: ,

***

Žiedais išmargintą margutį Velykų paštas atridens. Linguos pamiškėj žibutės, Pavasaris širdim srovens.

Raktažodžiai: , ,

***

Vaisių stalas ir bonkutė, skanus tortas ir silkutė, galvos skausmas, skrandžio ydos. Tai vadinasi Velykos!

Raktažodžiai: ,

***

Tarsi Velykų kiaušinukai tebus pūsti tavo žandukai. Lai saulė tau bučiuos nosytę, Kai žaisi su draugais, dukryte. Visas tavo išdaigas sudėjau į krepšelį, Atidaviau kiškučiams išmesti į upelį. Nuo šiol te angeliukai lankys tavo sapnus, O saulės spinduliukai bučiuos į žandukus!

Raktažodžiai: , ,

***

Švelniausiais žodžiais nudažytas, Šiandien į jūsų kiemą ritas Velykinis margutis, nešdamas šiltus jausmus!

Raktažodžiai: , ,

***

Sveikinu, tave, brangusis! Ir kokioj šaly bebūsi- Neužmirški tu margučių, Prisirinki dar žibučių Ir pirmyn pas savo fėją! Juk Velykos jau artėja!

Raktažodžiai: , ,