Raktažodžiai ‘Velykiniai’

***

Tapu tapu per laukus, Neša zuikis margučius, O gražiausią iš visų Jis įteiks tau dovanų. Su Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu! Ne ilgai kiškutis ėjo, jam į galvą vilkas dėjo ir užstatė jam mažutį, gražų ant akies margutį.. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: , ,

***

Jau Velykos, jau Velykos, Per kalnelį saulė ritos. Ritos ritos ir pargriuvo, Kai pargriuvo taip ir buvo. Su Šv Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Tuk tuk tuk.. aš margučiu į ekraną barbenu, man nereikia pinigų, duok man maišą šypsenų, jei dabar nenusijuoksi šimtą kartų tau užduosiu.. Su Šv Velykom!

Raktažodžiai: , ,

***

Sniegutis tirpsta, Žibutės žydi, Saulytė šviečia skaisčiai danguj – O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus, Kad Velykų kiškelis atneštų kiaušinius ne žalius.. Su pavasario švente!

Raktažodžiai: , ,

***

Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos, išbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros, daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių. Ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu.

Raktažodžiai: ,

***

Jums noriu palinkėti iš visos širdies, Kad sieloje gerumo gėlės skleistųsi. Kad jėgos vėl atgimtų su gamta, Kad šviesią mintį dar geresnę keistų. Kad duona ir medumi kvepėtų Jūs namai, Kad būtų jie užuovėja saugiausia. Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys – Juos saugotų, globotų, neapleistų. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: , ,

***

Kiškis bėga per laukus, Kiaušiais daužo grumstelius. Neduok dieve jie suduš – Tai Velykos liūdnos bus!

Raktažodžiai: ,

***

Linksmybių saulės virš Velykinio dangaus, džiaugsmo ir meilės širdyje žmogaus!

Raktažodžiai: