Raktažodžiai ‘Velykiniai’

***

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą, Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda. Atpirkėjui lenkias obelys už lango, Vyturio giesmelė kyla jau į dangų. Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima, Varpas visus šaukia į prisikėlimą. Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia. Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Raktažodžiai: , ,

***

Velykų bobutė po miestą skrajoja Ridena ji margučių šimtą, Velykų rytas – už lango švinta!

Raktažodžiai: ,

***

Aš – Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią – simbolį stiprybės, melsvą – santaikos, ramybės, o raudoną – nuo širdies – meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: , ,

***

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas – kaip kiaušinio trynys, o sunkumai – trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Zuikučiai po pievas Ridens margučius Ir laimės atneš į Tavo namučius!

Raktažodžiai: ,

***

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

Raktažodžiai: ,

***

Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim!

Raktažodžiai: ,

***

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies. Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!

Raktažodžiai:

***

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Raktažodžiai: , , ,

***

Tyla – rytinio džiaugsmo maldos. Keliuos žmonės tartum vėlės. Varpai padangėj plevėsuoja, Baltąsias vėliavas iškėlę. Į vandenyną plaukia upės.. Nakčia sukurti laužai gęsta. Į ryto saulę galvos linksta, O širdys spinduliuos paskęsta!

Raktažodžiai: ,