Raktažodžiai ‘Velykiniai’

***

Jums noriu palinkėti iš visos širdies, Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs. Kad jėgos vėl atgimtų su gamta, Kad šviesią mintį dar geresnę keistų. Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai, Kad būtų jie užuovėja saugiausia. Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys – Juos saugotų, globotų, neapleistų. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: , ,

***

Su saulės spinduliu pirmuoju, Su džiaugsmo šypsenom veiduos Velykų rytmetį ankstyvą Suklupsime šventos maldos, Kurią kuždės ne lūpos. Širdys Žodžius švenčiausius atkartos! Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!

Raktažodžiai: ,

***

Pirmieji berželiai žaliuoja, Saulutė gera, lyg mama, Margiausiais margučiais marguoja Pavasario šventė linksma. Skubėkit, vaikai, pievos šaukia. Kas gali ramus šiandien likt?! Skubėkit, gal pasiseks jums Velykų kiškutį sutikt.

Raktažodžiai: , ,

***

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj. Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui. Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei. Sveikinu tave su šv.Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse, Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies.. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės. Su šv.Velykom!

Raktažodžiai: ,

***

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą: Pabuskime visi, prikelkim sielas, vien meilei, laimei būkim atviri – paspauskime rankas, užmirškim gėlą.

Raktažodžiai: , ,

***

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims!

Raktažodžiai: , ,

***

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia.. Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Raktažodžiai: ,

***

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda. Su Šv. Velykom!

Raktažodžiai: , ,