Raktažodžiai ‘Velykiniai’

***

Ir su margučiais, su Šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.

Raktažodžiai: , ,

***

Vis šilčiau mus sveikina saulė, Greitai ties žalią ranką beržai, Moja parskrendančios gervės, Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai..

Raktažodžiai: ,

***

Velykų džiaugsmas ir palaima Telydi Jūs žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę, Te žodžiai atneša džiaugsmus! Su Šv. Velykom.

Raktažodžiai: ,

***

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus. Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.

Raktažodžiai: ,

***

Pažadinus kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą. Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.. Su Šv. Velykom.

Raktažodžiai: ,

***

Tai kas, kad pievose nei pienių nei žvangučių, tegul žydės šimtai linksmų margučių.

Raktažodžiai: ,

***

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas. Šviesos tavo namams, skaidrumo tavo mintims, gėrio ir grožio tavo darbams.

Raktažodžiai: ,

***

Tegu Šv. Velykos ateina su dideliu džiaugsmu ir virpesiu širdy. Lai kiekvienas margutis atridena po siurprizą, kurio lauki.

Raktažodžiai: ,

***

Atėjo kiaušinis pas kita kiaušinį ir davė kiaušinis i galva kiaušiniui, bet šitas kiaušinis nebuvo kiaušinis ir davė kiaušinis atgal į kiaušinius.

Raktažodžiai:

***

Ateina juokdarys ir sako: aš kiaušinį paversiu margučiu.. jis kiaušinį ant galvos tik kažkas jam tuk tuk tuk, ir viščiukas ant galvos su Šv.Velykom.

Raktažodžiai: ,