Raktažodžiai ‘užuojauta’

***

Visos mūsų maldos kasdieninės:
- Viešpatie, duok tėviškės dangaus…
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.
B. Brazdžionis

Raktažodžiai: , ,

***

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
Liko skausmas, širdis sužeista,
O gyvent ir toliau privalai,
Leidus laikui paguosti Tave.

Raktažodžiai: , ,

***

Amžiams užsimerkė Tavo akys.
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.

Raktažodžiai: , ,

***

Gyvenimas – negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir
Artimiausius iš visų.

Raktažodžiai: , ,

***

Žmogus bejėgis
Ir gamta, ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti
Niekas negali…
Dar taip reikėjo
Tavo rankų ir širdies.

Raktažodžiai: , ,

***

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla gili išlieka
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Raktažodžiai: , ,

***

Aš daugiau į namus nepareisiu,
Nebelaužkit man duonos juodos.
Valgau mirusių juodąjį vaisių,
Jo man žemė pakankamai duos..

Raktažodžiai: , , ,

***

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

Raktažodžiai: ,

***

Gyvenimas – tarsi žvakė:
Sužibo, nukrito, užgeso…

Raktažodžiai: , ,

***

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.

Raktažodžiai: , ,