Raktažodžiai ‘užuojauta’

***

Išeini…
Į kitos gražesnį pasaulį -
kaip žaislas,
spindintis ir mylimas.
Kaip laužo ugnis,
kuri šildė mano geliančias rankas…
Kaip tolimas pasakų laivas, kurio nesiliausiu sapnavus…
Ir pabūsiu aš kukčiodama -
ir vėl nieko nėra…
Tik pagalvės ir lubos,
tik stalas ir knygos.
Išeini…
Bet sugrįši…
Gal rytoj, gal po daugel metų…
Sugrįši…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai…

Raktažodžiai: ,

***

Ilsėkis žemėje, kurią Tu taip mylėjai.

Raktažodžiai: ,

***

Mums ašaros vilgo veidą, kai į paskutinį kelią išlydim.

Raktažodžiai: ,

***

Tavo mirtis skausmu mūsų širdis pripildė.

Raktažodžiai: ,

***

Su skausmu ir liūdesiu palydime Tave.

Raktažodžiai: ,

***

Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą.

Raktažodžiai: ,

***

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti Mylimo Tėvelio niekada.

Raktažodžiai: ,

***

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla gili išlieka,
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Raktažodžiai: ,

***

Amžiams užsimerkė Tavo akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda

Raktažodžiai: , ,