Raktažodžiai ‘užuojauta’

***

Išeini… Į kitos gražesnį pasaulį – kaip žaislas, spindintis ir mylimas. Kaip laužo ugnis, kuri šildė mano geliančias rankas… Kaip tolimas pasakų laivas, kurio nesiliausiu sapnavus… Ir pabūsiu aš kukčiodama – ir vėl nieko nėra… Tik pagalvės ir lubos, tik stalas ir knygos. Išeini… Bet sugrįši… Gal rytoj, gal po daugel metų… Sugrįši…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jus palietė tamsa ranka vėsia, Dabar jokia užuojauta neguodžia, Nebent viltis, kad neišnyks dvasia, Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai…

Raktažodžiai: ,

***

Ilsėkis žemėje, kurią Tu taip mylėjai.

Raktažodžiai: ,

***

Mums ašaros vilgo veidą, kai į paskutinį kelią išlydim.

Raktažodžiai: ,

***

Tavo mirtis skausmu mūsų širdis pripildė.

Raktažodžiai: ,

***

Su skausmu ir liūdesiu palydime Tave.

Raktažodžiai: ,

***

Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą.

Raktažodžiai: ,

***

Tik brangus prisiminimas liko, Juodas gedulas, skaudi rauda. Niekas kitas negalės pakeisti Mylimo Tėvelio niekada.

Raktažodžiai: ,

***

Išėjo… iš kur negrįžta niekas, Palikęs svajones, godas, namus… Visiems širdy gėla gili išlieka, Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Raktažodžiai: ,

***

Amžiams užsimerkė Tavo akys, Lūpos neprabils jau niekada. Liko tuštuma, liepsnelės žvakių Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda

Raktažodžiai: , ,