Raktažodžiai ‘Šv. Valentino’

***

Tartum dievai – laimingi tie jauni… Jie šiandien visą širdį Valentinui, Visas gėles – lyg būtų amžini – Padovanos už meilę ir už vyną.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mėlynake mano jūros banga, Tavo meilėj aš jaučiuos krantu. Savo jausmą tarsi perslą brangų Tau ant delno vis nešu, nešu… Mėlynake mano laimės žvaigžde, Mano sapno nerimą sūpuok. Valnetino dieną, mano meile, Tau už laimę noriu padėkot.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tave apglėbęs tarsi jūros bangą Saulėtu pajūriu nuvesiu, Kur kopose smėlėtos smilgos auga, Žvaigždėtą vakarą atrasiu. Meilės dieną Tau meilės dainą dovanoju. Tegu Tau laimė tarsi jūra oš. Kad Tu esi tokia, kad Tu gimei, dėkoju. Dėkoju Tau už meilę aš.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Būk gražiausia Moteris — Mylimiausias Tau akis išbučiuos mana širdis. Būk ponia tarpe kitų — Aš praeidamas tarp jų greit Tave apkabinu. Karaliene būki man, Man vienam, o ne kažkam — prieš mane vis vien kaltam. Valentino dienoje Aš pavydžiu vėl Tavęs — tik abu mes galim švęst. Vien tik mano Tu esi — Mano […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Įsimylėti tai lyg nuvalyti dulkes nuo pilkos kasdienybės, viskas nušvinta ryškesnėm spalvom. Švento Valentino dienos proga linkiu, kad tos dulkės nespėtu nusėsti..

Raktažodžiai: , , ,

***

Leisk tau rankas šias išbučiuoti. Leisk, gražuole, tave karštai į lūpas pabučiuoti. Leisk, saulute mano, prieš visą Žemę ištart tau Tą paslaptingą, kerintį – myliu. Su Valentino diena.

Raktažodžiai: ,

***

Tu mano gyvenimo saulė, Tu mano gyvenimo žvaigždėtas dangus, Niekas mūsų išskirti negali, Nes Tu man brangiausias žmogus… Paprašysiu aš drugelio, kad nuskristų pas tave. Prisiglaustų prie veidelio, pabučiuotų už mane! Ar žinai, kodėl saulės zuikučiai tokie linksmi? Todėl, kad šiame pasaulyje Tu esi! Ar žinai, kodėl menulis žiūri žemės kryptim? Į Tave! Jis juk […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Myliu tave labai, labai. Te išsipildo mūs sapnai. Sapnai visi, visi, visi, ten kur mes lakstome basi. Su Valentino diena.

Raktažodžiai: ,

***

Tu neliūdėk, nes aš šalia. O kai manęs nėra, yra žvaigždė kuri tau spindi! Todėl šypsokis, nes niekada nebūni vienas! Su Valentino diena.

Raktažodžiai: ,

***

Kažkas tave apkabina, bet tai ne aš – tai rytas… Kažkas tave šildo, bet tai ne aš – tai saulė… Kažkas tavęs ilgisi ir myli, bet tai ne rytas ir ne saulė – tai aš.. Su Valentino diena.

Raktažodžiai: , ,