Raktažodžiai ‘romantiškai’

***

Man reikia tavo balso,
kuris paguodžia
Man reikia tavo rankų,
kurios priglaudžia.
Reikia to žodžio
valandą alsią
Žemė ir dangūs praeis.
Bet meilė…

Raktažodžiai: , , ,

***

Toks tolimas kelias
Nuo mano lig tavo širdies
O laimingiausieji tie,
kurie laimės neieško…

Raktažodžiai: , , ,

***

Tartum dievai – laimingi tie jauni…
Jie šiandien visą širdį Valentinui,
Visas gėles – lyg būtų amžini -
Padovanos už meilę ir už vyną.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jei myli – skambinki per dieną 100 sykių, tu šauki į ragelį ir šnabždėki tykiai, aistra tu žmogų mylimą svaiginki, maldauk, žadėk, grasinki ir užginki alsiai lūpas ir akis, kai jos kalbės, kai nieko nesakys ir kaklą liemenį tu surakinki rankom – te praregi akli te regintys apanka, mylėki taip lyg tūkstančiai mirčių. Tavęs čia [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mano mylimas vyre, tos žvaigždės, kur skrieja, -
Tai lyg kelias Tau paukščio lemty.
Tu esi mano rytas, kau laimė užlieja…
Rodos, plaka tarp mūsų širdis. Neatsiejami tapo mūsų likimai, -
Be Tavęs jau gyvent negaliu.
Vyre mano, beribiai mūs meilės žvaigždynai
Tapo mano ir Tavo keliu.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kai tamsią naktį kris žvaigždutė – ištieski ranką ir pagauki ją, nes vietoj jos gal bus širdutė kuri karštai mylės Tave…

Raktažodžiai: , , ,

***

Į mūsų gyvenimą ateinantis ruduo
Lai atneša Tau mano šilumą ir meilę.
Tu man esi brangi – negali nieks atstot…
Vien tik pavasarių Tavos jaunystės gaila.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tu – mano pasakų skliautas žvaigždėtas,
Į kurį lyg į jūrą brendu.
Nepalik širdyje niekam vietos, -
Aš tave paslaptingai jaučiu.
Tu – mano sapno žavingoji paukštė,
Skrydis vyriškos meilės, aistros.
Už beribį artumą, atleiski, -
Mūsų meilė ir laimė plasnos.

Raktažodžiai: , , ,

***

… tavo žvilgsnis apibarsto degančiais aguonų žiedais,
jie švelniai nuslysta žemyn mano kūnu,
lyg vijokliais bandančiais nupinti tinklą -
tavo auksinei žuvelei, tarsi galėčiau
išpildyti visus Tavo norus…
Žvilgsnis lyg paukštis įsisuka
mano šilto kūno duobutėje…

Raktažodžiai: , , ,

***

Tau norėčiau būti vėju, kad galėčiau glostyti Tau plaukaus,
Saulėje mirgančia lapų žaluma, kad teikčiau Tau ramybę ir grožį.
Nuostabiu oro aromatu po lietaus, kuriuo Tu mėgautumeis…

Raktažodžiai: , , , ,