Raktažodžiai ‘Naujieji metai’

***

Tegu praeis senieji metai Su savo rūpesčių srautu Ir tegul bus Naujieji metai Pilni džiaugsmingų valandų. Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti, papuoštos Naujametiniu dažu, save be veido svetimo atradę, pamirškim žemės vaisiuose nuodus. Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus….

Raktažodžiai: , , ,

***

Su Naujais – džiugesniais, Su Naujais – prasmingesniais, Su Naujais į priekį vedančiais, Su Naujais mums daug ką žadančiais. Su Naujais – tik gėrį sėjančiais, Su Naujais, Naujais artėjančiais

Raktažodžiai: , , ,

***

Už Naujus, už speigą, Kai jisai už lango, Už namų jaukumą, Kai visi jį saugo. Kad sveikatos būtų Sklidini ąsočiai Ir, kad viso gero Būtų ligi sočiai

Raktažodžiai: , , ,

***

Angelo gerumo palytėti, Dekim širdyse po žiburį vilties. Te senieji išmintį pasėję, Drąsiai į Naujuosius palydės!

Raktažodžiai: , , ,

***

Atbėkit laimingos minutės Ir glauskitės mums prie širdies, Prie snaigės – lyg pūkas lengvutės, Prie šventosios Kalėdų rimties! Atbėkit laimingos minutės Į mūsų Naujuosius metus. Te liejasi mintys, svajonės ir viltys, Kaip tyras sidabro lietus! Atbėkit laimingos minutės ir viltys – Gyvenimu džiaugtis ir laime dalintis!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Krinta snaigės, sukasi verpetais, Leidžias žemėn ir ant mūs delnų. Tegul neša Tau Naujieji metai Daug linksmų, laimingų valandų.

Raktažodžiai: , , ,

***

Naujųjų metų naktį, kai snigs žvaigždėm, Kai senas mėnulis, susipynęs į dangaus skliautą, Džiaugsis kartu su žmonėmis. Būkit laimingi!

Raktažodžiai: , , ,

***

Aš tikiu, kad ant Tavo eglutės tikrai kabo tokie žaisliukai! Atsargiai, nesudaužyk jų! Juose slypi pasaka! O šita pasaka ateina tik pačiais geriausiais metais.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kaip žaliai balti pyragai metai kiekvieni. Būna dienos, kai tyriausiais siekiais gyveni. Apmąstyt, kas buvo, tenka, ko – gali sulaukt. Reikia reikia, metams slenkant, ko nors pageidaut. Duok mums kelią, žvaigždę ramią, tolumas kalnų…

Raktažodžiai: , , ,

***

Pro tą sodą, per tą lauką, per tą platų, Per tą girią, tuo dangum žvaigždėtu Mes išeisim pasitikt Naujųjų Metų Ir galbūt nesigailėsim palydėtų…

Raktažodžiai: , ,