Raktažodžiai ‘naujametiniai’

***

Langai, veidai ir žvaigždės šviesios,
Tartum pasaka naktis.
Ir rodos rankos pačios tiesias
Naujųjų Metų pasitikt..
Tai pasvajokim šitą naktį
Svajonei savo iš paskos,
Kad mūsų žemėje užtektų -
Draugystės, Duonos ir Taikos!

Raktažodžiai: , ,

***

Lai sudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Te išsipildo džiaugsmas ir svajonės
Ir geri linkėjimai vaikų.

Raktažodžiai: , ,

***

Lai skamba pilnos taurės.
Lai skamba čia daina linksma …
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave.

Raktažodžiai:

***

Lai klojas po kojom
Tau laimės vainikai,
Jai šypsos ir šviečia
Graži ateitis.
Lai šie 20XX-ieji Metai
Tau atneša laimę,
O ypač, ko trokšta
Tavoji širdis.

Raktažodžiai: ,

***

Kai rodyklė jau prie 200… slenka
Žemė paskendo sapne.
Šią minutę norėčiau šypsotis
Su Naujaisiais leisk pasveikint Tave.

Raktažodžiai: , ,

***

Kai puošnios snaigės tyliai žemėn krinta
Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru,
Laimingas būk Naujus Metus sutinkant,
Lai tavo dienos šviečia gėriu ir džiaugsmu.

Raktažodžiai: ,

***

Kai laikrodžio rodyklė sustos ties dvylikta nakties,
Norėčiau ranką Tau paspausti
Ir palinkėti laimės iš visos širdies.

Raktažodžiai:

***

Kai dūžiai iškilmingai
Naujus Metus paskelbs,
Kažkas į tavo langą
Nedrąsiai pasibels.
Tegul tai būna laimė,
Tikėjimas, viltis,
Lai būna tavo meilė
Ir tavo ateitis …

Raktažodžiai: , ,

***

Kada neliks tamsaus ne vieno lango,
Kai už Naujus metus visi pakels taures,
Mes norim palinkėti, kad jie Jums atneštų laimę
Ir kad išpildytų visos svajos.

Raktažodžiai: ,

***

Jei džiaugsmo buvo per mažai.
Jei laimės dar nesutikai,
Lai šie Naujieji Metai
Tau atneš, ko trokšti taip seniai.

Raktažodžiai: ,