Raktažodžiai ‘naujametiniai’

***

Kalėdų Seneli Šalti Gero kelio. Daug gerų gerų dienų, Tau rašau aš šį laiškelį, Prisimink kur gyvenu. Nukasiau nuo kelio sniegą, Nebėda jei naktį snigs. Mano sargis, jis nemiega, Prie vartelių pasitiks. Visiem linksmų kalėdų ir Naujųjų metų.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tegu žiema Tau būna tarsi vasara, O šiaurės vėjas – muzika švelni. Ne viskas bloga ir ne viskas pasaka, Ką savo kelyje susitinki. Te būna visko, visko žmogui reikia, O kad laimingas būtų – tiek nedaug.. Jei nori, kad sėkmė ateitų, Tu garsiai, garsiai ją pašauk.. Ir nebijok nusišypsoti žmogui,- Rimtumo jau ir taip gyvenime [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Per tylu, prasminga laika
Ateina mazi,
lengvi ziedai.
Jie tviska
svaiguliga viltimi,
o einantys tolyn
seseliai,
vis sako mums:
pirmyn pirmyn! Laimingų Naujųjų Metų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti,
papuoštos Naujametiniu dažu,
save be veido svetimo atradę,
pamirškim žemės vaisiuose nuodus.
Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas
rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus…

Raktažodžiai: , , ,

***

Virš Gimtinės toks giedras dangus
Sidabrų pasipuošę berželiai ir kloniai
Linkiu Tau sutikt Naujus metus
Kaip brangiausią jaunystės svajonę.

Raktažodžiai: , , ,

***

Atverkime duris…
Išeikime į naktį kaip į pasaką
skambančią nuo spindinčių žaislų ir valsų
Ir atsistokime ant metų dar vienos ribos
Ir vėl pradėkime gyvenimą nuo sausio. Laimingų Naujųjų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Ir žinai, ir jauti metai bėga ir bėga…
Negali pasilikt ar sustot pakely.
vėjas plėšia lapus,
Neša baltąjį sniegą,
O pavasarį ošia berželiai žali.
Ir gerai, kad Žmogus veržias,eina svajoja…
Kartais juokias linksmai,
Kartais rymo tylus.
Ir gerai,kad Žmogus širdimi išmatuoja
Savo džiaugsmą ir kančią, ir laimės kelius!
Būk laimingas, Žmogau

Raktažodžiai: , , ,

***

Su Naujais!
Ir vėl metus skaičiuosim iš pradžiu,
Lyg snaigės delnuose, vėl dienos tirps.
Žavės žiema tyliu, ramiu grožiu,
Į langą zylės belsis, vėtros šėls.
Vėl žvaigždės kris į laukiančias akis
Ir širdyje prisiminimai dilgčios,
O svajos plačios, ilgesys, rimtis
Danguj kryžiuosis šalčio žvilgsniu.
Vėl linkim laimės, džiaugsmo ir vilties,
Lai būna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime vieni kitiems
Ir būkime turtingi gerumu.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Pavargę nuo darbų naštos
Senieji Metai jau užmiega,
Naujom svajonėm nešina,
Te laimė atbrenda per sniegą.
Tegul sustoja Jūsų tarpdury,
Ir niekada atgal negrįžta. Laimingų Naujųjų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Kaip pirmąjį kartą, taip šimtąjį kartą,
Taip tyliai atsiveria pasakų vartai
Ir tyras šaltinis ištrykšta po langu,
Ir dvylika gulbių pakyla į dangų.
Nukrinta žvaigždė kumeliukui ant karčių….
Pražįsta ne vienas – o šimtas paparčių.
Nereikia šią naktį aštraus kalavijo-
Te džiaugsmo ir laimės susipina gijos.
Balti avinėliai mekena prie vartų:
Brangieji – Kalėdos, Naujieji ateina.

Raktažodžiai: , , , ,