Raktažodžiai ‘motina’

***

Tau, Mama – mieloji, vienintelė, gražiausioji ir brangiausioji – pavasario gėlės. Tau – vėjo šiurenimas ir švelniausi žodžiai. Ačiū, kad myli – gerą ir blogą, švelnų ir piktą – vaiką, Kad aklinoj tamsoj randi paguodos ir atjautos gėlelę. Ačiū,kad esi.

Raktažodžiai: , , ,

***

Jei pasaulyje Jūsų nebūtų, Gerumas ir meilė netektų vardų. Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų Ir žemė visa apsitrauktų ledu.

Raktažodžiai: , ,

***

Mes užaugom, iš namų išėjom, Rodos, tik ilsėkis, būk rami. O juk rūpesčių nesumažėjo Nuo tada, kai buvome lopšy. Pakely gimtinės medžiai šlama Ir svaigina žiemos vėsa. Tu labai mums reikalinga, Mama, Laukianti, atleidžianti, gera.

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenime – Mama vienintelė Gėlė gražiausia.. Vienintelis žiedelis, Išsiskleidžiantis nakčia.. Žydintis ir niekad nenuvystantis..

Raktažodžiai: , ,

***

Tamsią vėjuotą naktį man vėl neramu, Aš prisimenu savo mamytę, Ir tyliai nuotrauką prie širdies glaudžiu. Prisimenu savo vaikystę, Lopšinę kurią dainavai, Aš sugrįšiu pas tave mamyte būtinai, būtinai. Įėjusi į savo trobelę, Pajusiu gaivų kvapą gimtųjų kraštų, Apkabinsiu tave miela mama, Aš dažnai tavęs pasiilgstu. Aš sugrįšiu. Sulauk manęs mama.

Raktažodžiai: , ,

***

Tava širdis mums reikalinga, Mama, Ir ašara, ir lūpų šypsena. Vaikystės žiedus garbanos šios mena, Nors, Mama, tu kaip obelis balta.

Raktažodžiai: ,

***

Visus gegužio žiedlapius gležnus Norėčiau aš sudėt po tavo kojom, Už meilę, rūpestį, švelnius žodžius Tyriausią jausmą širdyje nešioju.

Raktažodžiai: ,

***

Švieti mums kaip saulė ir mokai kitus Pilkoj kasdienybėj atrasti džiaugsmus. Už Tavo gerumą mes prašom lemties Vaivorykščių tiltą į laimę nutiest.

Raktažodžiai: ,

***

Miela Mamyte, patikėk, neturime nieko brangesnio už tave. Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies, neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta tavo darbščiosios rankos, rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant tavo lūpų, o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mama, Linkiu, kad džiaugsmas vis lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtu laimės kupina.

Raktažodžiai: