Raktažodžiai ‘motina’

***

Kai apsiniaukia saulės spindulys, Kada laukai ir pievos ištuštėja, Matai, kaip grimzta metai vis gilyn Ir pajunti, kad puse kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties Ir dienos, metai lekia greitai. Mes linkim iš visos širdies Su ugnele širdy toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, Bet linkime – tebus jos tiek, kiek […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Mamyte, mama, langus drobule balta uždenkit, Lai šoks naktis už lango šokį trankų. Ir leiskit prieš Jus mums nusilenkti, Ir išbučiuot kiekvieną raukšlę ranku.

Raktažodžiai: , ,

***

Mes laimės palinkėsim, kažin kur bebūtum, Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos.. Nei liūtys rudeninės, nei šiaurės vėjo gūsiai, Tavo namų šilumos neblaško niekados.

Raktažodžiai: ,

***

Nuo žemės delno kyla žalias daigas, Viršum galvos padangių žydruma. Aš bėgau prie Tavęs, kaip mažas vaikas, Tave ir saulę šaukdamas “Mama”. Tu man sakau, tu man kartoji, mama: Yra keliai, keleliai ir takai, Kuriais į širdį, kaip į bendrą namą, Ateina žmones – dideli vaikai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Pažvelk, mamyt, pro langą – Tyliai žvaigždės krenta, Ir tylumoj – ant gatvių, ant stogų Vėjelis švelniai glosto Tavo plaukus Te širdyje Tau būna lengva Ir skaidru.

Raktažodžiai: , ,

***

Tau mamyte, dėkoju už viską: Už gerumą, už ta rūpestėlį. Na tai kas, kad plaukuos šerkšnas tviska, Tiktai šalna širdies nesugėlė. Kaip gerai, kad esi tu pasauly, Kad galiu prie Tavęs prisiglausti, Tu vienintelė moki suprasti, Tu vienintelė moki atjausti.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tu vėl liūdna, brangioji Mama, širdy Tau vėlei neramu. Galbūt ir vėl Tau širdį skauda Dėl savo augančių vaikų. Neverk suprantame jau, Mama, Ką reiškia žodis “nedaryk” Ir kartais, kaip sunku bebūtų, Tu skausmo ašarą nuryk. Dėkojam Tau, brangioji Mama, Už tai, kad Tu buvai griežta, Kad viską mums seniai atleidai Ir dar už tai, […]

Raktažodžiai: , ,

***

Žinau, brangioji mama Tik prie tavo šono Jaučiu gyvenimą gerą ir pilną džiaugsmo

Raktažodžiai: ,

***

Šią džiugią dieną pas Tave skubu Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais, Man niekas kitas šiandien nesvarbu, išskyrus laimę Tavo akyse Mamyte.

Raktažodžiai: , , ,

***

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto.. Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume.. Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, Apkloji liūdinti sušildančia skraiste Ir norisi, kad jie – nebylus žodžiai, Tūno jie mano viduje, pasiekt pasaulyje Jautriausią širdį ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.

Raktažodžiai: , ,