Raktažodžiai ‘motina’

***

Miela mama, ar matai, pakilusi šį šventės rytą: tarsi pavasarį paukšteliai giesmeles meilingas gieda, džiaugsmingai sveikina ir laimės linki išaušus tavąją gimimo dieną! Pažvelk pro langą, ar matai: žiema, nors dar vis tikisi padžiuginti akis nežemiško baltumo sniegu, jau pamažėle traukiasi, neatsilaikius prieš tavo širdies šilumą galingą, prieš tavo žavesį ir tobulumą ypatingą! Panorusi varžytis […]

Raktažodžiai: , , , , , ,

***

Tas mielas riksmas šaltoje nakty, Tu jo dėka ir vėl mama esi. Kas išmatuot išdrįs tą jaudulį širdy? Ir kas pasvers vargus, kol vaiką augini? Stiprybės, laimės ir sveikatos, Naujos gyvybės susilaukus. Ant tavo rankų dangaus dovana, Ji laukia rūpesčio, meilės, globos. Tu ne bet kas jau, tu – mama. Didžiuokis, nes skirta tai ne […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Dega sakalo lizdas. Atskrenda sakalė, pagriebia vyriausią sakaliuką ir neša per jūrą, o tas šaukia: -Gelbėk, mamyt, senatvėje tave žiūrėsiu, saugosiu. Numeta motina vaiką jūron ir grįžta atgal, pagriebia vidurinįjį sūnelį ir vėl neša per jūrą, o tas šaukia: -Mamyt, išgelbėk, aš tave senatvėje nešiosiu, saugosiu, gali neabejot. Numeta motina ir jį jūron. Grįžta pas […]

Raktažodžiai: , ,

***

Kas vakarą niūniuoja Liūdnąsias lopšines, Glėby tave supuoja, Kol dar esi maža Basom kojelėm bėgai, Netyčia pargriuvai o kas tave paguodė Kai graudžiai tu verkei? Mamos tik švelnios rankos Primins senas dienas, Mamos tik vienas žodis Vėl taps šviesia žvaigžde.

Raktažodžiai: ,

***

Pasėdėk parymok sidabruotą galvą parėmus, Tolsta, tolsta gražiausi gimtinės takai: Žinom, kad atiduotum savąją širdį, Kad laimingi tik būtų tavieji vaikai. O dienos liūdnos ir laimingos, Ištirpsta džiaugsmo šurmuly. Te nieko šiandien tau nestinga, Aplinkui šypsos artimi…

Raktažodžiai: , ,

***

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy, Kiek daug geru darbų nudirbo tavo rankos, Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dejavo tik viena – tavo širdis. Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas, Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos, O laikas tekartoja:”Nepalūžti,nepavargti ir gyventi, gyventi!”

Raktažodžiai: , , ,

***

Ar glostai vaiko galvą Naktį ramia, Ar nuskriausta, ar džiugesio pilna. Man primeni vidurvasario žemę, Kuri brandi, jauna ir amžina.

Raktažodžiai: ,

***

Kaip noretusi pasakyti tiek daug, bet širdis neišsirenka tinkamų žodžių. Kaip norėtųsi būti šalia ir tiesiog apkabint, bet atstumas skausmingai viską užgožia. Lieka mintys ir žodžiai, neištarti žodžiai, kuriu niekas ,išskyrus TAVE, nesupras… Viskas telpa TAVY, Tavo žodyje “MAMA”.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mama, Rūpesčius ir skausmą Vaikiškas svajas jau pamirštų Ir kodėl man gimė šitoks jausmas? Vyras svetimas brangesnis negu tu… Mama, Kam nepasakei kadaise, Kai mane taip sunkiai auginai, Kad ateis žmogus ? visų brangiausias Tas, kuri aš pamilau karštai… Aš pas jį į vakarą vėjuotą Nuplasnoju plaštake lengva Ak, kaip gera bėkt, Kad tu žinotum… […]

Raktažodžiai: ,

***

Dėkui tau už nemigo naktis, Už mokymą pažint gyvenimą, Už meilės, džiaugsmo kupinas akis, Už viską tau dėkoju Mama.

Raktažodžiai: ,